logga
Detta är ett program utformat för att, utifrån den knapphändiga information som ofta finns tillgänglig, bedöma lönsamheten i avverkning av sly längs väg- och åkerkanter.