logga
Bild: Erik Viklund
INGVAR är ett beslutstöd för avverkningsplanering som hjälper dig att analysera effekterna av röjning och gallring, på kort och lång sikt.

INGVAR har tagits bort på grund av IT-relaterade säkerhetsproblem (2024-10-15).