logga
Projektet syftar till att utveckla och genomföra en informationsinsats inriktad på hur skogsbruket aktivt kan arbeta för att undvika negativ vattenpåverkan.

Skogforsks deltog på ELMIA wood 2017 i en egen monter med tillhörande demonstrationsområde. Utställningen var främst riktad till det privata familjeskogsbruket samt framtidens skogsbrukare men Elmia wood är världens största internationella skogsmässa med över 500 utställare och 50 000 besökare så montern lockade även andra personer med koppling till skogsbruket

På utställningen presenterades:
Ett demonstrationsområde i anslutning till montern där vi det beskrevs hur skogsbrukets negativa påverkan på vatten kan begränsas med hjälp av rätt kunskap, informationsspridning, skonsamma metoder och tekniska hjälpmedel.

Under mässans fyra dagar var montern bemannad med med forskare som fans till hands för att svara på frågor, demonstrera interaktiva underlag och beslutsstöd med hjälp av plattskärmar och VRglasögon samt föredra postrar med den senaste forskningen inom området.

Målsättningen var att samtliga besökare skulle känna att de får med sig ny kunskap och exempel på metoder och tekniska hjälpmedel med syftet att stödja hållbar utveckling och minska skogsbrukets negativa påverkan på vatten.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet (Journalnummer 2017-1863).