logga
Bild: Caroline Sunnerstam
Nu drar vi igång säsongen 2024 och vill ha in ännu fler tips om friska almar runt om i Sverige.

Stort tack till alla er som hjälpte till med tips på friska almar under 2023. Vi fick in 181 tips och flera av dessa ser lovande ut och kommer att följas under flera år framöver. Men för att kunna kartlägga almsjukans framfart behöver vi få in ännu fler tips och ber därför allmänheten om hjälp även i år.

Den unika almen

Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i Sverige. Almen (Ulmus glabra) är inte bara ett vackert kulturträd utan också en viktig värd för över 250 olika arter och därmed mycket viktig för biodiversiteten. 

Sedan några år tillbaka bedrivs resistensforskning på både ask och alm här på Skogforsk i nära samarbete med forskare på SLU och LNU. Under denna tid har vi försökt kartlägga almens utbredning och sjukdomsläge. Med hjälp av resistensforskning hoppas vi kunna ge almen en chans att överleva.

Genom att systematiskt testa om olika träd är känsliga eller motståndskraftiga mot en viss sjukdom kan vi identifiera träd med en genetisk resistens. Sådana träd kan vi korsa med varandra för att producera nya träd där en hög andel av dessa är motståndskraftiga mot den svampsjukdom som orsakar almsjukan.

Om almsjukan

Almsjukan är en svampsjukdom som förs vidare från alm till alm, främst via almsplintborrar (Scolytus spp.). Svampen (Ophiostoma spp.) orsakar stopp i trädets vatten- och näringsledningar vilket leder till att almen börjar ”flagga” (vissna) och relativt snabbt därefter dör.

Lättast att upptäcka om en alm är sjuk är dessa flaggningar där löven på en eller flera grenar drar ihop sig och helt enkelt vissnar.

Hjälp oss föra resistensforskningen framåt! 

Vi söker:

  • Frisk, grövre alm med en brösthöjdsdiameter över cirka 15 cm
  • Den ska finnas i områden där almsjukan har härjat och där det i dag finns sjuka och/eller döda almar i närheten
  • Ej solitära träd – det vill säga viktigt att det också finns sjuka/döda träd i närheten

Så tipsar du oss

Maila dina observationer till våra ansvariga forskare Thomas Kraft och Mateusz Liziniewicz på alm@skogforsk.se

Skicka gärna både beskrivning, foto och plats/koordinater.

Hos Skogskunskap och Skogsstyrelsen kan du läsa mer om alm och almsjuka.

Tack för att du deltar i Almuppropret 2024 – din insats kan hjälpa till att rädda almen!

 

56969216-young-green-new-elm-leaves-on-a-branch-against-a-blue-sky_Oleg Marchak Mostphotos_small.jpgFoto: Oleg Marchak/Mostphotos

Kalmar_sjukt_20230821 - kopia.jpgSjuk alm, Kalmar. Foto: Caroline Sunnerstam

friskalm_Norra_Skrävlinge_20230823.jpgFrisk alm, Norra Skrävlinge. Foto: Caroline Sunnerstam

Sthlm_vitabergspark_sjukt_20230620.jpgSjuk alm, Vitabergsparken. Foto: Caroline Sunnerstam