Gå till:

Laserskanning på skördaren för att bedöma virkeskvalitet

Nu testas om laserskanning på skördarna kan användas för att bedöma trädens krokighet vid avverkning - ett beslutsstöd som skulle öka både resurseffektiviteten och förenkla skördarförarens arbete.

Sensorer för laserskanning blir allt billigare och kan öka precisionen inom skogsbruket. Genom att kombinera laserskannrar och kameror kan apteringen av träden förbättras. Nu startar Skogforsk ett projekt tillsammans med Komatsu Forest för att utveckla sensorsystem som kan användas som beslutstöd vid avverkning. I projektet testas hur laserskannrar, som monteras på skördaren, kan användas för att mäta krök på stående träd. Detta är viktigt eftersom skördarförare idag måste göra en manuell bedömning av krök, vilket är svårt och missbedömningar ofta leder till nedklassning av virket då det mäts in vid industrin.

Genom att skapa 3D-modeller av skogen före avverkning kan avancerade laserskannrar användas för att mäta träden med hög precision. Dessa data jämförs sen med mobila laserskannrar som placeras på skördaren för att utvärdera mätningar. Även personburna mobila laserskannrar kan användas för att förbereda mätningarna. Målet är att skapa diameter- och kvalitetsvektorer för varje träd och undersöka hur dessa data kan användas för att förbättra apteringen genom simuleringar.

 

I projektet samarbetar Skogforsk och skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest och resultaten kommuniceras med en referensgrupp från skogsindustrin. De metoder som utvecklas kan leda till ökat värde för både skogsägare och sågverk. Projektet finansieras av MISTRA Digital Forest, Åforsk, Norra Skogs forskningsstiftelse, Önnesjöstiftelsen och TräCentrum Norr.

Se mer om projektet i filmen ovan eller på Youtube: Laserskanning från skördare – smart sätt att upptäcka krokiga träd vid avverkning?

2024-02-08 09:43