Gå till:

Johan Sonesson ny ledamot i Kungliga skogs- & lantbruksakademien

Foto: Sven Tegelmo, Skogforsk
Ännu en skogsforskare har valts in som ledamot i KSLA.

– Det är med stor glädje som vi tog emot beskedet att ännu en skogsforskare valts in i KSLA och Johans gedigna kunskap och erfarenhet inom skog och skogsskötsel kommer bidra stort till akademins verksamhet, säger Charlotte Bengtsson, VD på Skogforsk.

Johan Sonesson, jägmästare och docent, har arbetat på Skogforsk sedan 1995.

– I början höll jag på med skogsträdsförädling och inom det området doktorerade jag 2000. Med tiden har jag utökat mina ämnesområden. Ett tag var det mycket om utveckling av skogsbruksplaner, Heurekaprogrammet och datafångstfrågor. De senaste 10 åren har jag ägnat alltmer tid åt skogsskötsel och ekosystemtjänster, säger Johan Sonesson om sin tid på Skogforsk.

Idag är Johan Sonesson också processledare för Skogens samhällsnyttor vid Skogforsk, en tvärvetenskaplig verksamhet som inbegriper forskning, synteser och kommunikation. Som seniorforskare bedriver han även egen forskning. På frågan om hur han tog emot beskedet om att blivit invald svarar han:

– Mycket glädjande och en riktig bekräftelsekick! KSLA är en bra plattform för att träffa människor inom olika delar av skogssektorn. En möjlighet att utveckla och bredda mitt nätverk både inom och utanför forskarsamhället, säger Johan Sonesson.

Johan Sonesson har redan varit med i flera KSLA-sammanhang. Dels har han varit inbjuden som talare till olika seminarier, dels har han haft ett uppdrag som sekreterare i en av KSLA:s kommittéer.

– Så lite inblick i inblick i hur akademin fungerar har jag. Jag tror att min relativt breda och tillämpade profil och min vetenskapliga grund kan ge värdefulla bidrag till akademins arbete framöver, avslutar han.

Läs mer om övriga invalda ledamöter på KSLAs hemsida: Nyheter | Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

2022-11-21 08:27