Gå till:

Ett nytt kapitel i Skogsskötselserien – om virke

Foto: Erik Viklund
Ett nytt kapitel i Skogsskötselserien är nu färdigt och finns på nätet. Det handlar om virke och har titeln ”Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter”.

Kapitlet tar upp vedbildning, vedens uppbyggnad och hur det med skogsskötsel går att påverka hur skogs­råvarans egenskaper kan användas i industriprocesser och till olika produkter.

Många delar kopplar till aktuella ämnen i skogen som det debatteras om i media.  Till exempel finns en genomgång av hur det som skördas i skogen fördelar sig på olika sortiment och blir till olika produkter och energi, något som påverkar produkternas förmåga att lagra koldioxid

Bättre anpassat virke

I kapitlet beskrivs även hur virkets egenskaper kan prognosticeras redan vid avverkning med hjälp av bland annat skördardata. Med sådan information kan industrier i högre grad få det virke som är anpassat för deras processer och därmed resulterar i mer högvärdiga produkter.

Författare & redaktör

En av författarna är Lars Wilhelmsson, mångårig forskare på Skogforsk. TIllsammans med Eric Agestam vid SLU och Harald Säll vid Linnéuniversitetet har har skrivit om Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukteri. 

Clas Fries, Skogsstyrelsen, har varit redaktör för Skogsskötselserien och lämnar nu över ansvaret för förvaltning och utveckling till Per Hazell, Skogsstyrelsen.

Länk till SKOGSSKÖTSELSERIEN

Kontakt: Per Hazell eller Clas Fris, båda på Skogsstyrelsen

 

2022-06-13 14:55