Gå till:

Bättre brandriskbedömningar minskar stillestånd

Foto: Mikael Andersson
Med bra verktyg för att bedöma brandrisken lokalt i skogen kan onödiga maskinstillestånd och bränder undvikas. Skogforsk har tittat på hur brandriskmätningarna kan underlättas och förbättras.

”Brandrisken varierar ofta stort inom ett geografiskt område och det är viktigt att alla beslut fattas baserat på de förhållanden som råder för den aktuella platsen. Övergripande data från SMHI kan peka på en mycket hög risk, medan risken lokalt i skogen kanske bara är måttlig. Om vi endast utgår från övergripande data kan därför maskiner stå stilla i onödan, vilket orsakar höga kostnader”, säger Linnea Hansson på Skogforsk.

Även åt andra hållet kan pengar sparas då risken för skogsbrand lokalt kan vara mycket stor, trots att SMHI:s översiktliga data bara visar på en måttlig risk.
”Med kunskap om hur hög brandrisken är lokalt kan vi undvika att köra just på den plats där risken är väldigt hög. På så sätt kan vi kanske förhindra en skogsbrand och alla kostnader den medför”, säger hon.

Men för att kunna göra bra bedömningar av brandrisken lokalt krävs att det finns lösningar för att utföra mätningarna. Vilka dessa kan vara tittar Skogforsk på i ett projekt som finansierats av Södras forskningsstiftelse och Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning, men nu drivs vidare i Skogforsks regi. Studien är ännu inte klar, men de preliminära resultaten pekar på att kalibrerade träpinnar, så kallade Fuel Moisture Sticks, installerade på standardhöjd (30 cm över marken) har en bra överensstämmelse med FWI-modellens delindex Fine Fuel Moisture Code1, samt att vertikalt installerade fuktmätare på 0–12 cm djup ger en bra bild av delindexet Drought Code2.

En slutsats som kan dras redan nu är dock att ingen av de portabla fuktmätare som testades i studien är lämplig att använda för maskinförare.
”Det är väldigt svårt att hitta representativa provpunkter och kalibreringar för så olika typer av material som finns i skogen. Då är det bättre att sticka ner fingrarna i mosskiktet och känna hur torrt det känns, men nackdelen med det är förstås att det inte finns några objektiva gränser”, säger Tomas Johannesson på Skogforsk.

1. Fine Fuel Moisture Code (FFMC) representerar fuktigheten på blad och gräs.

2. Drought Code (DC) visar fukthalten i tjocka, kompakta humuslager.

2022-05-03 14:00