Gå till:

Persson Invest ny partner till Skogforsk

Hyvleriet i Skutskär ingår i Valbo Trä, ett bolag inom Persson Invest.
Foto: Mattias Boström
Persson Invest Skog AB gör som mer än 100 andra företag och blir partner till Skogforsk. Företaget vill bland annat vara med och bidra till nya tekniksprång i skogsnäringen.

”Vi har under flera år konstaterat att kostnaderna inom skogsbruket ökar och att vi behöver ta ytterligare tekniksprång. Det tror jag också att vi kommer att göra de kommande åren eftersom Skogforsk är väldigt bra på tillämpad forskning.
Utvecklingen av autonoma maskiner, elektrifiering, drönare med mera är väldigt spännande”, säger Henrik Mårtensson, VD på Persson Invest Skog.

Viktig samhällsfråga

Han ser ockås Skogforsks resultat som viktiga i en tid då skogsbruket i Sverige har blivit en fråga för den allmänna debatten, inte minst när det gäller omställningen till en bioekonomi.
”Samtidigt finns det en stor okunskap hos allmänheten kring hur dagens skogsbruk bedrivs. Skogforsk har en väldigt viktig roll i att ta fram mer faktabaserad kunskap genom forskning så att vi kan redogöra för den verksamhet vi bedriver och varför”, säger Henrik Mårtensson, som också tror att det kommer att ställas allt högre krav på hur skogsbruk bedrivs:

”Skogsbruket måste ligga i framkant för att säkerställa hög kvalitet i allt arbete och därför är den forskning och innovation som Skogforsk bedriver så viktigt”, säger han.

”De frågor som Henrik Mårtensson lyfter är precis vad Skogforsk fokuserar på, det vill säga tillämpad forskning, nyttiggörande av forskningsresultat och att ta fram faktaunderlag kring dagens skogsbruk. Teknikutvecklingen går snabbt och när vi som forskningsinstitut arbetar tillsammans med företagen kommer resultaten effektivare till användning, säger Charlotte Bengtsson, VD på Skogforsk.

Persson Invest Skog har ett skogsinnehav på 142 000 hektar, företrädesvis i Jämtland. I koncernen Persson Invest ingår det hälfteägda sågverket Gällö Timber och det helägda hyvleribolaget Valbo Trä.

Även Spellinge Säteri, med skogsinnehav i Östergötland, har nyligen blivit partnerföretag till Skogforsk.

2021-04-27 16:38