Gå till:

Erik Ling ny programchef för Skogsskötsel

Erik Ling är ny chef för Skogforsks forskningsprogram Skogsskötsel från och med den 1 januari 2021. Han kommer närmast från en tjänst som stiftsjägmästare vid Västerås Stift.

Erik Lings skogliga bana inleddes med jägmästarexamen och disputation vid SLU 1999. Därefter var han handläggare på Energimyndigheten och, fram till 2008, chef för Sveaskogs biobränsleverksamhet. Erik Ling kan också skriva in en MBA (Master of business administration) från 2019 i meritförteckningen.
Varför har du sökt dig till Skogforsk?
– Det händer spännande saker i och kring Skogforsk och här finns trevliga och dynamiska medarbetare. Skogforsk ligger väl positionerat för den utveckling och omställning av samhället som påbörjats.
Vilka förväntningar har du på ditt nya jobb?
– Att få ta mig an nya utmaningar, utvecklas och, framför allt, ha roligt.
Vilka av dina tidigare erfarenheter tror du blir särskilt värdefulla för Skogforsk?
– Det tycker jag egentligen att andra ska uttala sig om, men jag hoppas ha nytta av att jag har haft flera chefsjobb inom skogsnäringen.
Vilka är de viktigaste frågorna inom dagens skogsskötsel och skogsvård, som du ser det?
– Att med hjälp av befintlig och ny kunskap säkerställa konkurrenskraften i bred bemärkelse för svenskt skogsbruk.
Hur ser du på Skogforsks roll i utvecklingen av dagens och framtidens skogsskötsel och skogsvård?
– Skogforsk har en central roll i att underlätta processen att ta forskningsresultat från ”skrivbordet” till praktisk tillämpning inom näringen.
Erik Ling är 55 år och bor i Uppsala med hustru och två döttrar, 19 respektive 20 år. Fritiden ägnar han främst åt sport och friluftsliv. Hans favoritträd är bok.

2021-01-11 11:07