Gå till:

Derome ny partner till Skogforsk

Utlastning av Deromes trävaror i exporthamn.
Foto: Derome
Derome är nytt partnerföretag till Skogforsk från och med 1 juli. Den halländska träindustrikoncernen vill bidra till ökad kunskap och metodutveckling i skogsbruket.

Enligt Gunnar Jakobsson, VD på Derome Timber, är det samhällets utmaning att minska klimatpåverkan med förnybar skogsråvara som i grunden ligger bakom beslutet att bli partner till Skogforsk. Konkret handlar det mycket om att fortsätta att utveckla skogsskötseln för att möta en ökad efterfrågan på trähusbyggande och fler skogsbaserade produkter. Anpassningar till ett förändrat klimat, biologisk mångfald och fler ekosystemtjänster är exempel på viktiga frågor.
”En grund för allt detta är att öka kunskapen och utveckla nya metoder i skogsbruket. Där ser vi att Skogforsk är en central aktör som tar ett helhetsgrepp på flödet från skogen till industrin”, säger Gunnar Jakobsson.

Ständig utveckling

Han beskriver Derome som en koncern i ständig utveckling, vilket ligger väl i linje med Skogforsks tillämpade forskning.

”Vi ser fram emot en innovativ och lärorik samverkan med såväl Skogforsks kompetenta medarbetare som med branschkollegor i gemensamma projekt”, säger Gunnar Jakobsson.
Skogforsks VD, Charlotte Bengtsson, gläds åt att Derome ansluter sig till den skara på drygt 100 partnerföretag, som i dag bidrar till Skogforsks verksamhet. 

”Derome är en framsynt koncern som är drivande i utvecklingen av den trämekaniska industrin, bland annat genom att engagera sig i olika forskningsprojekt. Det är glädjande att Derome nu även blir en del av den forskning och innovation som bedrivs i skogsbruket och råvaruförsörjningen. Det blir ett spännande samarbete, säger Charlotte Bengtsson.

Även Brevens Bruk, Baroniet Adelswärd, Bäddarö gård och Kiplingebergs gods har nyligen tecknat avtal med Skogforsk om partnerskap.

2021-08-23 14:57