Gå till:

Väderstationer i skogen ska hindra bränder

Foto: Lina Ahlbäck Widenfalk
Väderstationer vid avverkningar testas i skogsbruket för att förebygga skogsbränder. Skälet är att statistik från Skogforsk visar att bränder uppstår även när SMHIs prognoser visar låg brandrisk.

Skogsmaskiner kan ge upphov till gnistbildning och kan därmed antända skogsmark. Det sker visserligen sällan, cirka en procent av alla skogsbränder 2018 orsakades av skogsmaskiner, enligt en undersökning gjord av Skogforsk.

Minimerar risken

Men skogsbruket har ändå, under ledning av Skogforsk, tagit fram gemensamma riktlinjer för att förhindra bränder. I dag är en av de viktigaste riktlinjerna att dagligen följa MSBs rikstäckande brandriskindex, FWI (fire weather index), som drivs av SMHI. Indexet är fritt tillgängligt för alla och uppdateras en gång per dygn med en geografisk upplösning på 11x11 kilometer. Vid mycket hög risk följs indexet varje timme. Det handlar om att kunna fatta beslut om avverkningar kan genomföras eller om maskinerna måste stå still i väntan på mindre riskfyllt väder.

Samlar in statistik

Tomas Johannesson är projektledare på Skogforsk och koordinator för skogsbrukets gemensamma brandskyddsarbete. Han samlar in statistik från skogsbruket om vid vilka brandriskindex skogsmark antänds i samband med avverkning. Hittills har statistik för 2018 och 2019 samlats in. 

– Vi ser att många skogsbränder startar även vid låga brandriskindex, och ofta tidigt på säsongen. Vi behöver visserligen större datamängder för att kunna dra säkra slutsatser, men vi konstaterar att det inte går att lita blint på att ett lägre index innebär lägre risk, säger Tomas Johannesson.

Lokala mätningar

Skogforsks statistik visar alltså att brandriskindex kan behöva kompletteras med lokala riskprognoser. Stora Enso Skog har därför testat lokala väderstationer på plats ute vid avverkningar. 

– Vi ser exempelvis att luftfuktigheten är otroligt viktig, under 35 procents luftfuktighet bör man överväga att inte köra. Här är lokala väderstationer till stor hjälp, säger Andreas Appelbring, processutvecklare på Stora Enso Skog.

Även Södra skogsägarna och Skogforsk har planer på att genomföra tester med lokala väderstationer. Dessutom finansierar Södra ett forskningsprojekt på området. Forskningsprojektet ska genomföras av Skogforsk. 

Nya prognoser

Samtidigt meddelar MSB att myndigheten har vidtagit åtgärder för att utveckla bättre anpassade brandriskprognoser. De nya prognoserna ska beräknas av SMHI, som också ska uppdatera dem minst fyra gånger per dygn. Den geografiska upplösningen blir under 3x3 kilometer.

– Det här har vi efterfrågat länge och det är bra att det är på gång nu, säger Tomas Johannesson, Skogforsk.

– Behovet av förbättrade brandriskprognoser är stort i skogsbruket och hos räddningstjänsten. Så det finns inga motstridiga intressen, säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB.    

Leif Sandahl bedömer att de nya brandriskprognoserna lanseras tidigast 2021.

Läs mer om skogsbrukets arbete för att förebygga skogsbränder här. 

2020-06-25 08:57