Gå till:

Bekämpning av granbarkborre växlas upp

Foto: Josefina Sköld/Skogsstyrelsen
Bekämpningen av granbarkborren växlar upp efter rekordstora skador i Syd- och Mellansverige. Skogsstyrelsen knyter nu fler myndigheter, organisationer och bolag till arbetet, däribland Skogforsk.

– Mycket har redan gjorts och nu lägger vi i ytterligare en växel för att minimera de stora problem och kostnader som granbarkborren orsakar för skogsägare och skogsbruk. Situationen kräver att vi samverkar på ännu bredare front för att begränsa spridningen, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

20-tal aktörer deltar

Tillsammans ska nu ett 20-tal myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige sprida kunskap, utbilda skogsägare, effektivisera logistiken inom skogsbruket och bekämpa skadeinsekten som under förra året förstörde nästan 7 miljoner kubikmeter skog. Den 15 januari träffades representanter från de olika aktörerna till ett uppstartsmöte.

"Kräver samarbete"

– Det här är ett branschgemensamt problem och ska vi lyckas begränsa omfattningen av kommande angrepp måste vi samarbeta. Därför ser jag fram emot att vara en del av den här gemensamma satsningen, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Samverkansprojektet Stoppa borrarna kommer att pågå fram till och med 2022 och finansieras av de medel som regeringen tilldelat Skogsstyrelsen för bekämpning av skogsskador under kommande treårsperiod.

Läs mer om projektet. 

2020-02-13 16:22