Gå till:

Gratis kurs i viltanpassad skogsskötsel

Skogforsks Märtha Wallgren leder utbildningen i viltanpassad skogsskötsel.
Foto: Foto: Bitzer Productions
Nu kan skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket gå en utbildning i viltanpassad skogsskötsel på Skogforsk. Utbildningen är kostnadsfri och ges såväl digitalt som i fält.

- Viltbetesskadorna, främst på ung tallskog, är allvarliga i stora delar av landet. Vi har sett ett behov av sammanställd kunskap kring möjligheter och begränsningar med    skogsskötsel för att påverka betesskadorna. Viltanpassad skogsskötsel kan utgöra ett komplement till minskade viltstammar i områden med högt betestryck, säger Märtha Wallgren, viltekolog och seniorforskare på Skogforsk.

Tre delar

Utbildningen består av en webbaserad teoriutbildning, webbseminarier och fältexkursioner. Syftet är att ge kursdeltagarna mer kunskap om klövviltets betesmönster och dess interaktion med skog och skogsbruk. Kunskapen ska i sin tur ge stöd i beslutsfattande kring skogsskötsel.

- Vi vill berätta om vilka skogsskötselmetoder som finns för att potentiellt få ner betesskadorna, men också diskutera avvägningar mellan skötselmetoder med olika lönsamhet i relation till viltbete, säger Märtha Wallgren.

Här kan du läsa mer om utbildningen.  

 

Utbildningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg

 

2020-03-03 15:55