Gå till:

Ungdomar i kö till maskinsimulator

En av flera monterbesökare, som provkör Skogforsks maskinsimulator på SciFest i Uppsala, som pågår 5-7 mars. Petrus Jönsson, Skogforsk, instruerar.
Foto: Helena Gålnander/Skogforsk
Kön är stundtals lång till Skogforsks skogsmaskinsimulator på den pågående vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala.  "Det är roligt att testa något nytt", säger Samir, 12 år.

Instruerad av Skogforsks Petrus Jönsson är han en av många som tar chansen att  provköra simulatorn. Och Samir visar ett visst intresse för skogsjobb i framtiden.

"Ja, jag är ganska van vid skogen eftersom jag bor tre mil utanför stan", säger han.

Även kompisarna Allan och Abdallah, båda 11 år, får frågan om de kunde tänka sig att jobba i skogsbranschen.

"Det är bra att få känna hur det känns att köra så får man se. Kanske, kanske inte", säger Allan.
"Nej, jag är intresserad av annat. Men det var coolt att köra och det kändes äkta", säger Abdallah.

Ska locka intresse

SciFest är en vetenskapsfestival, som arrangeras av Uppsala universitet. Syftet med arrangemanget är att få allmänheten, främst barn och ungdomar, att intressera sig för vetenskap i olika former. Bland utställarna finns exempelvis skolor, universitet, företag, myndigheter, muséer och olika organisationer.

I Skogforsks monter finns bland annat barrträd, väldoftande granris och bark på golvet. Temat är skogens roll i ett hållbart samhälle, vilket exemplifieras med bland annat förnybara produkter, plantor för återbeskogning och en illustration av skogens bindning av koldioxid.

"Vi vill väcka tanken på vad vi använder skogen till och varför, hur den brukas i ett slutet kretslopp och att den är en del av lösningen på klimatutmaningen", säger Malin Juter, ansvarig för Skogforsks utbildings- och kursverksamhet.

Flera har förkunskaper

Flera av besökarna visar sig ha en del förkunskaper. Det gäller både skogsmaskiner och skogsbruket i allmänhet.

"En del berättar att de har har kört liknande maskinsimulatorer på dator- och TV-spel hemma. De flesta tycker att det är coolt, men svårt. Både tjejer och killar vill provköra", säger Petrus Jönsson.

"Flera kan mer än vad vi först trodde så vi har fått tänka om lite när det gäller vilken nivå vi ska lägga oss på när vi berättar, säger Line Djupström", en annan Skogforskmedarbetare på plats i montern.

SciFest pågår i Fyrishov, Uppsala, från i går, torsdag, till och med med i morgon, lördag den 7 mars.

2020-03-06 13:45