Gå till:

Skogforsk får ny förädlingschef med Kraft

Foto: Sven Tegelmo/Skogforsk
Thomas Kraft är ny chef för Skogforsks verksamhet inom skogsträdsförädling. Han efterträder Bo Karlsson, som går pension.

- Jag har redan fått ett mycket positivt intryck av Skogforsk och personalen här och jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter. Fast så här i början fokuserar jag på att lära mig grunderna inom skogsträdsförädlingen, säger Thomas Kraft, som sedan 1999 har arbetat med förädling av sockerbetor på MariboHilleshög Research AB i Landskrona. 

Studier i Lund

Dit kom han efter att studier i biologi och genetik vid Lunds universitet lett till både examensarbete och doktorsavhandling i anslutning till företaget. Sedan dess har han samlat på sig en gedigen forskar- och chefserfarenhet med analys av markördata som specialområde.
- Jag har ansvarat för hur vi bäst skall använda dessa verktyg i förädlingen. Jag har alltid jobbat väldigt nära förädlarna och det har varit spännande att vara del av den förändring av växtförädlingen som skett de senaste decennierna när nya tekniker blivit tillgängliga, säger Thomas Kraft.

Genomisk selektion

Han berättar också att han de senaste åren även har jobbat med genomisk selektion, en teknik som snabbt har vuxit i betydelse inom växtförädlingen.

Thomas Kraft tillträdde sin tjänst på Skogforsk den 1 februari 2020.

2020-02-07 12:45