Gå till:

Nu växer Skånes Skogsstrategi fram

För att fånga upp strömningar i samhället och för att få ut forskningsresultat i praktiken, engagerar sig Skogforsk utanför forskningen. Ett exempel är framtagandet av en Skogsstrategi för Skånes län.

Ett förslag till ny skånsk skogsstrategi är nu klart och går ut på remiss. Styrgruppen, som har tagit fram förslaget, har lagt ner ett stort arbete med att fånga upp de behov och möjligheter som finns för den skånska skogen, något som lett till en insatsplan med förslag på hela 82 aktiviteter.

– Skånes yta är täckt till 38 procent av skog, vilket gör den till en betydande resurs utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Skåne är med sitt klimat och sin lövskog också ett unikt skogslän, säger Ann Marke från LRF och som är styrgruppens ordförande.

Läs mer och ta del av remissen på www.skanskskogsstrategi.se 
Där finns också information om hur man svarar på remissen.

2020-03-23 16:28