Gå till:

Martin Holmgren ny ordförande i Skogforsk

Foto: StoraEnso
Martin Holmgren, VD Stora Enso Skog och Senior Vice President på Stora Enso Wood Supply Sweden, är ny ordförande i Skogforsk. Han tar över efter Göran Örlander som varit ordförande sedan 2016.

"Jag är glad och hedrad över detta uppdrag. Skogforsk bedriver viktig forskning som spänner över hela skogsbrukets värdekedja. Visionen är att Skogforsk ska leda hållbar utveckling i skogsbruket. Vi ska bedriva forskning och utveckling som verkligen kommer till nytta för samhället. En utmaning för hela branschen är att på ett bättre sätt berätta om alla insatser vi gör för att skogsbruket ska vara hållbart och utvecklas, till exempel vårt arbete med att bevara biologisk mångfald. Där kan Skogforsk bidra med mycket kunskap och kompetens", säger Martin Holmgren.

Började på Skogforsk

Martin Holmgren är VD på Stora Enso Skog sedan 2010. Efter jägmästarstudierna började han på Skogforsk och jobbade med infrastruktur- och logistikfrågor. Därefter gick han vidare till Stora Enso och har under åren arbetat inom olika delar av skogens värdekedja, allt från skoglig fältverksamhet med inköp, skogsvård och avverkning till transport, logistikfrågor och virkesförsörjning.

Han bor på en gård i Vika utanför Falun där familjen driver en verksamhet med jord- och skogsbruk i kombination med en ridsportanläggning. På fritiden ägnar han sig åt familjen då han har två barn i tonåren. Utöver detta blir det tid i skog och mark med jakt och fiske överst på agendan.

Skogen nyckel till omställning

Martin Holmgren anser att skogen och skogsbruket ger ett viktigt bidrag i omställningen till ett biobaserat samhälle. Skogsråvara kommer att behövas till allt fler tillämpningar och ett smart skogsbruk blir därmed centralt när de globala och nationella utmaningarna ska tacklas, anser han.

"Skogen har under lång tid haft en stor betydelse för såväl samhället som enskilda individer och jag är helt övertygad om att denna betydelse i framtiden kommer vara ännu större. Skogen kommer att vara central i omställningen till en biobaserad cirkulär ekonomi, för den biologiska mångfalden och för enskilda människors utkomst och rekreation", säger Martin Holmgren.

På Skogforsks årsmöte den 27 maj avtackades fyra tidigare styrelsemedlemmar: Uno Brinnen, Johanna Enström, Sture Karlsson och Fredrik Klang (fortsätter som suppleant). Samtidigt välkomnades de nya styrelseledamöterna Göran Andersson, Gisela Björse, Örjan Grönlund och Marie Wickberg. Göran Örlander fortsätter sitt arbete i styrelsen som vice ordförande. 

 

Skogforsks styrelse, ordinarie ledamöter:
Jan Åhlund, Holmen
Martin Holmgren, StoraEnso
Jonas Mårtensson, SCA
Göran Andersson, BillerudKorsnäs (NY)
Gisela Björse, Sveaskog (NY)
Calle Nordkvist, Skogssällskapet
Gabriel Danielsson, Jordägarförbundet
Göran Örlander, Södra
Marie Wickberg, Mellanskog (NY)
Olov Söderström, Norra Skog
Karin Perhans, Formas
Annika Nordin, SLU
Örjan Grönlund, Skogforsk (NY)
Mats Mering, Skogforsk

2020-06-01 08:22