Gå till:

Fiskarheden ny partner till Skogforsk

Fiskarhedens sågverk ligger cirka en mil söder om Sälen i norra Dalarna.
Foto: Fiskarhedens Trävaru AB
Sågverksföretaget Fiskarhedens Trävaru AB är nytt partnerföretag till Skogforsk. Ett avtal tecknades nyligen mellan parterna.

”Fiskarheden ligger redan i framkant när det gäller teknik och kompetens. Men nu vill vi ta nästa steg genom samarbetet med Skogforsk som bland annat driver digitaliseringen av skogsbruket", säger Magnus Larsson, VD på Fiskarhedens Trävaru AB.

Partnerföretagen är med och prioriterar vilka utvecklingsområden Skogforsk ska lägga störst vikt vid. De kan också delta i utvecklingsprojekt och därigenom snabbt få ta del av nya resultat och ny kunskap.

”I dag röntgar vi våra stockar när timret mäts in. Vi vill utnyttja den tekniken för att kunna prissätta skogen utifrån dess faktiska egenskaper, vilket skulle öka värdet för både oss och markägarna. Vi ser fram emot att tillsammans med Skogforsk öka digitaliseringen i värdekedjan skog-sågverk”, säger Magnus Larsson.

Med Fiskarheden har Skogforsk 108 partnerföretag. Skogforsks partnerföretag ges möjlighet att få tillgång till Skogforsks tjänster, kurser och andra produkter till självkostnadspris. De får också möjlighet att bygga kunskap och bedriva utvecklingsarbete i den egna organisationen genom samarbeten och utbyten med övriga partnerföretag och Skogforsks forskare och experter.

”Fiskarheden kontaktade Skogforsk för att vi arbetar företagsnära med forskning och innovation med syfte att komma till nytta i närtid. De såg att vi arbetar med teknik för att knyta samman hela värdekedjan från skog till färdig produkt. Jag är övertygad om att vi kan uppfylla deras förväntningar”, säger Skogforsks VD, Charlotte Bengtsson.

2020-11-03 09:40