Gå till:

Avtalspaket för skogsentreprenad firar 10 år och får reviderad upplaga

SKÅL FÖR JUBILAREN. APSE-kommittén firar avtalspaketets tioårsjubileum.
Foto: Sverker Johansson/Bitzer
Efter tioårsjubileet i höstas äntrar APSE, Avtalspaket för skogsentreprenad, framtiden i ny tappning. APSE håller nämligen på att ses över och målet är att en reviderad upplaga ska antas under 2020.

APSE, som är antaget av både beställare och entreprenadföretag, består av två delar. Den ena är generella avtalsvillkor, Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad (ABSE), och den andra är standardiserade mallar som kan användas för att mer specifikt beskriva den aktuella entreprenaden.

Fyra mallar

Idag finns mallar för drivning, markberedning, föryngring och röjning. Nuvarande APSE, med ABSE 09, sjösattes i december 2009.

- Efter den stora skogsbranden i Sala 2014 insåg branschen att rutinerna och ansvarsfördelningen vid skogsbrand inte harmonierar fullt ut med det som står i avtalsvillkoren i APSE. Det behövdes en omförhandling och en tydligare skrivning, säger Anna Björk, företagsutvecklare på Skogsentreprenörerna och vice ordförande i APSE-kommittén.

Bred översyn

Så småningom fattade APSE-kommittén beslut om en bred översyn, som alltså gällde fler områden än skogsbrand. Avstampet mot ett reviderat avtalspaket togs senvåren 2019 då en arbetsgrupp fick i uppdrag att lägga fram ett förslag, ett arbete som konkret inleddes i höstas, berättar Skogsforsks Anders Mörk, som är sekreterare i APSE-kommittén. Tanken är att det nya avtalspaketet först och främst ska få reviderade allmänna bestämmelser (ABSE 20). Målet är att de ska antas av APSE-kommittén under 2020.

- Arbetet går sedan vidare med en översyn av de avtalsmallar som ska finnas bilagda till ABSE 20, säger Anders Mörk.

Har fungerat bra

Att APSE firade tio år i november 2019 vittnar om att avtalspaketet har fungerat bra sedan starten 2009, anser Anna Björk.

- Det har varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna och har fungerat bra i tio år, det ska vi vara stolta över. ABSE 09 är en bra utgångspunkt när vi nu går framåt och formar nästa generations avtal, säger hon.

2020-02-07 10:58