Gå till:

Samarbetsprojekt för bättre granfrö

Finnvid Prescher och Gustav Toft pollinerar granblommor. Påsarna används för att isolera blommorna från "vanligt" pollen och istället spruta in pollen från utvalda träd.
Nu blommar granen! Och fjolårets sommar ger den rekordblomning som vi längtat efter. Nu samlas pollen in från utvalda granar, för att göra kontrollerade korsningar och producera "superfrö".

Torrsommaren skapade förutsättningar

Sommaren 2018 var den torraste och varmaste i mannaminne i många delar av Sverige. Trots alla vedermödor med torkstressade träd, skadade föryngringar och skogsbränder hade vädret i alla fall en positiv effekt: det gynnade bildning av blomknoppar i granen. De bildas när granen är torkstressad under knoppbildningen (på sommaren) och allra störst effekt har torkan i kombination med stort ljusinflöde och höga temperaturer. Sommaren 2018 uppfyllde alla dessa kriterier.

Projekt formeras

Redan på hösten kunde man se de karakteristiska hanblomkransarna vid årsskottets bas och Skogforsks blomnings- och kottprognoser bekräftade detta.

Under vintern formerades ett projekt mellan Skogforsk och plantageägare (Södra Skogsägarna och Svenska Skogsplantor) om att utföra så kallad kontrollerad masspollinering för att skapa en stor mängd frö med bästa möjliga genetiska egenskaper. Två fröplantager med högförädlade granar valdes ut för projektet.

Blommor och befruktning

När honblommorna började visa sig i skottspetsarna isolerades de för att förhindra pollinering från omgivande granar genom att isoleringspåsar applicerades på grangrenarna. Samtidigt samlade Skogforsk säckvis med grangrenar med nästan mogna hanblommor. Dessa hanblommor fick sedan mogna i ett växthus tills moget pollen kunde skördas, ”tröskas” och torkas. Detta var klart lagom till att honblommorna öppnade sig och blev mottagliga för pollinering. Personalen stod då redo med specialdesignade sprutor för att blåsa in en liten, men tillräcklig mängd pollen i varje påse för att befrukta honblommorna.

Projektet förväntas ge minst 100 000 ”superfrön” som kan användas för att öka produktionen av skogsråvara i en framtida bioekonomi.

2019-05-20 10:30