Gå till:

Så föryngrades den tusenåriga Kvilleken

Nya ympar av Kvilleken tidig vår 2017.
Idag rapporteras om att Sveriges enda kända tusenåriga ek, Kvilleken utanför Vimmerby, får nytt liv genom ympning. Här lite mer information om aktionen.

2016 startade Länstyrelsen i Kalmar län att starta ett projektsamarbete med Skogforsk för att försöka föryngra Kvilleken genom ympning. Man hade då under några år försökt föryngra trädet genom ekollon, men misslyckats då trädet redan var i för dåligt skick.

Även ympning riskerade bli problematiskt då ympriset på det gamla trädet var av mycket dålig kvalitet. Skogforsks ympningsexpert Eva Persson bedömde dock chansen att lyckas med några ympar till cirka 50 procent och gjorde ett försök.

Några veckor efter ympningen började knopparna glädjande svälla på några av de ympade kvistarna. Hösten 2017 kunde det konstateras att ett 20-tal av ymparna hade lyckats. Våren 2018 kunde projektet fastslå att ymparna hade klarat sin första övervintring och våren/försommaren 2019 kan vi nu lansera nyheten att Kvillekens fortlevnad är säkrad för framtiden. Det finns idag tolv livskraftiga kopior av trädet. Ymparna kommer att planteras i ett så kallat klonarkiv tillsammans med andra träd i det svenska förädlingsprogrammet för skogsträd som drivs av Skogforsk. Kopiorna har nu en digital klonidentitet, S21K1790001, i förädlingsdatabasen.

Ympningen

Som grundstam, det som ska bli det lånade rotsystemet till den nya plantan, användes vanliga ekplantor. Principen för ympning är densamma som för fruktträd, och den metod som Skogforsk använder sig av vid experiment i samband med skogsträdsförädlingen.

Ympning görs genom att ett diagonalt snitt skärs i grundstammen och ett matchande snitt i den kvist som ska ympas på. Därefter läggs de två snitten mot varandra och förankras med ett gummiband som trycker ihop ytorna. Se bilder nedan. Om allt fungerar startar en sammanväxningsprocess i tillväxtskiktet närmast barken. För att säkert lyckas med projektet, trots de relativt låga oddsen, ympades fler kvistar än om ympmaterialet hade varit av bättre kvalitet.

Rotäkta?

De kopior som nu finns lever ju så att säga på en donators rotsystem. Det påverkar inte genetiken på kronan, men det kan finnas möjligheter att med hjälp av så kallad meristemförökning göra en exakt kopia av Kvilleken både över och under jord. Så småningom vill Länsstyrelsen plantera ut en eller flera kopior av Kvilleken i naturreservatet Kvill. De här möjligheterna utreds nu.

2019-05-28 Ympning1.JPG

2019-05-28 Ympning2.JPG

2019-05-28 12:21