Gå till:

Nya avgifter på virkesupplag

Foto: Sverker Johansson / BITZER
Från och med den 1 januari 2020 ändrar Trafikverket handläggningsrutinerna för virkesupplag längs allmänna vägar. Myndigheten har även påbörjat en utredning kring generella tillstånd.

För att följa lagen kommer Trafikverket börja att ta ut en ansökningsavgift för handläggning av ärenden. Handläggningsavgiften för virkesupplag blir 2 900 kronor, och för exempelvis väganslutningar till allmänna vägnätet 4 600 kronor.
– Vi har inte tagit ut avgifter för virkesupplag sedan 2012. Att inte ta ut avgifter såg vi då som en förenkling av hanteringen, men nu har vi har tvingats omvärdera det eftersom det inte följer lagstiftningen, säger Håkan Svensson, utredare vid Trafikverket.

I dag är det vanligaste att skogsbolag och skogsägare får ett generellt tillstånd som gäller i två år. De nya tillstånden gäller till 2020-12-31.

Generella tillstånd

Trafikverket startar även en utredning om dagens generella tillstånd.
– Vi har ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten, och hur virkesupplag placeras har betydelse. I dag vet vi inte exakt var virkesupplagen ligger. De kan exempelvis ligga i en kurva eller vid en sträcka som inte är trafiksäker, säger Håkan Svensson.

Att möjligheten till generella tillstånd försvinner behöver däremot inte betyda att varje ärende granskas enskilt. I utredningen letar Trafikverket lösningar för effektivare sätt att hantera ansökningar om virkesupplag än idag.

Så påverkas skogsbruket

Skogforsks Tomas Johannesson har analyserat Trafikverkets nya hantering av tillstånden. Han anser att det finns flera utmaningar kring detta, eftersom regelverket bygger på lagar och förordningar som både skogsbruket och Trafikverket måste följa. 
– Vi måste nå båda målen: att säkerställa ett rationellt och effektivt skogsbruk utan att ge avkall på trafiksäkerheten eller arbetsmiljön för de som arbetar inom upplagsområdena. Vi kommer att fortsätta vårt goda samarbete med både branschen och Trafikverket för att hitta effektivare och billigare lösningar. 

Vad händer i praktiken?

– Jag tror att många aktörer försöker hitta eller skapa alternativa upplagsplatser. Man kan också fördela kostnaderna över en större virkesvolym genom att söka ett enstaka tillstånd för flera olika upplag. Då blir det en handläggningskostnad för flera avverkningsobjekt inom samma region, säger Tomas Johannesson.

2019-12-12 09:47