Gå till:

Skogforsk med inspel till forskningspolitiken

Utveckling och tillämpning av ny skogsteknik är ett av fem områden som Skogforsk vill att staten satsar på i kommande forskningsprogram.
Foto: Sven Tegelmo/Skogforsk
Skogsskador, hållbar råvara, smart hänsyn, fossilfrihet och ny teknik. Det är områden som Skogforsk lyfter fram i ett inspel till regeringens kommande forskningspolitik.

I somras bjöds Skogforsk in att komma med synpunkter på regeringens forskningspolitik från 2021 och framåt. Synpunkterna lämnades nyligen in till regeringen under rubriken ”Skogsbruk för hållbar utveckling”. Synpunkterna kan sammanfattas i fem forskningsområden som Skogforsk anser bör ges stort utrymme i kommande forskningssatsningar:  

-Forskningsprogram om effekter av skadegörare i skogen.
-Hållbar tillgång på skogsråvara.
-Smart hänsyn i skogen.
-Fossilfri skörd och transport.
-Utveckling och tillämpning av ny teknik.

Central roll

”För att forskningsresultat och innovationslösningar snabbt ska börja användas i daglig drift behövs en effektiv brygga mellan forskning och skogsbruk. Här spelar Skogforsk en central roll med sitt mycket starka stöd från skogsbruket och den mycket nära relationen till universitet och högskolor i Sverige och resten av världen”, skriver Skogforsk till regeringen.

Stärkta institut

Skogforsk påpekar vidare att forskningsinstitutens roll generellt bör stärkas som länk mellan forskning och tillämpning. Inte minst med tanke på omställningen till ett biobaserat samhälle, vilket kommer att kräva ny kunskap för olika typer av beslutsfattare. Instituten bör fortsatt finansieras av staten genom sektorsspecifika insatser och det forskningspolitiska ramverket samt av näringslivet. 

Förslag nästa höst

Regeringen avser att presentera ett förslag till en ny, långsiktig forskningspolitik under hösten 2020.

Lär inspelet i sin helhet här.

 

2019-11-21 13:41