Gå till:

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om kostnaderna är orsaker till att naturvårdande skötselåtgärder inte utförs.
Foto: Sven Tegelmo, Skogforsk
Den naturvårdande skötseln för att bevara biologisk mångfald är eftersatt. En ny studie har kartlagt orsakerna och ger även förslag på hur NS-åtgärder kan underlättas.

– Höga naturvärden går hela tiden förlorade samtidigt som en viktig biomassaresurs inte används, konstaterar Örjan Grönlund vid Skogforsk, som kartlagt anledningarna till att åtgärderna uteblir i en ny intervjustudie.

– Det handlar ofta om ganska enkla åtgärder som att hugga bort granar för att ge gamla ekar utrymme eller att göra gläntor runt äldre lövträd i barrskogar, där ljuskrävande lavar och värmeälskande insekter behöver solljus.

Miljöcertifieringen av skogsbruket kräver den här typen av insatser och staten premierar åtgärderna i form av bidrag. Ändå görs det i mycket liten omfattning, visar Skogforsks studie.

Anledningen är främst osäkerhet och tidsbrist. Hur ska åtgärderna utföras – och vad kostar de? Den huvudsakliga funktionen för rådgivande virkesköpare och inspektorer är dessutom att skaffa virke till industrin och naturvårdande skötselinsatser kräver mer planering och specialistkunskap än vanliga avverkningar. Denna målkonflikt gör att naturvårdande skötsel inte blir utförd.

– Trots att det oftast inte är komplicerat så blir resultatet ändå att många avstår. Dessutom är man orolig för kritik, säger Örjan Grönlund. Man är rädd att skötseln ska utmålas som en ursäkt för att få avverka i bestånd med höga naturvärden, trots att så många arter kräver skötselinsatser för att finnas kvar.

De stora arealerna gör att det är viktigt att sätta igång, menar Örjan Grönlund:

– Att strunta i naturvårdande skötsel gagnar ingen. Den biologiska mångfalden blir lidande samtidigt som vi går miste om förnybar råvara. Men det går snabbt att förbättra situationen om man bestämmer sig för att satsa.

Skogforsks rekommendationer

  • Tydliggör och stärk motiven för naturvårdande skötsel
  • Avsätt tid för mekaniserad naturvårdande skötsel under sensommaren och ta höjd för de effekter det kan ha på virkesflödet i stort.
  • Ha central beredskap för att hantera kostnaderna för fördyrande åtgärder för att inte belasta budgeten hos de lokala distrikten.
  • Låt de som har intresse och kunskap om naturvårdande skötsel dela med sig av sina erfarenheter och sitt engagemang. 

Läs mer om studien i Kunskapsbanken

2019-10-24 13:09