Gå till:

Besök av landsbygdsminister Jennie Nilsson

Foto: Sven Tegelmo, Skogforsk
Idag besökte landsbygdsminister Jennie Nilsson Skogforsk för att få information om vad Skogforsk gör och bidrar med till både skogsnäringen och till samhället.

Genom att visa forskningsexempel redogjorde vi för den bredd och kompetens som finns på Skogforsk inom allt från skogsträdsförädling till arbetsmiljö och automatisering. Vidare presenterade vi hur vår verksamhet bygger på näringens insikt om att utveckling är enda vägen framåt och hur man enat finansierar och säkerställer detta genom Skogforsk.

Ett syfte med besöket var också att vi skulle få reda på vad ministern har för förhoppning på forskningen och hur vi kan bidra till att underlätta hennes arbete. Glädjande att höra att landsbygdsminstern värdesätter forskningsbaserade fakta och efterlyser en lösningsorienterad debatt: ”Vi måste ut ur polariseringen och hitta gemensamma nämnare att arbeta mot”.

2019-05-29 17:56