logga
Risken för skogsbrand kan minimeras med förebyggande arbete, god planering och kommunikation.
Bild: Rolf Björheden, Skogforsk
Med sommaren ökar risken för skogsbrand, men mycket kan göras för att minimera riskerna. Skogforsks brandexpert, Petra Ek, ger här sina bästa tips till avverkningslag hos entreprenörer och skogsbolag.

Skogforsk har i flera år koordinerat skogsbrukets förebyggande arbete mot skogsbrand. Arbetet sker i samverkan med skogsbolag, MSB, flera räddningstjänster och försäkringsbolag. I arbetet har Skogforsk, bland annat genom enkätundersökningar riktade till skogsbolag, kartlagt i vilken omfattning skogsbränder orsakas av skogsbruket. 

”Det har visat sig att skogsbruket orsakar runt 2 procent av de skogsbränder som kräver att räddningstjänsten får göra blåljusutryckningar. Enligt MSB är det framför allt allmänheten som orsakar markbränder på grund av oaktsamhet vid hantering av eld i samband med grillning eller liknande”, säger Petra Ek.

PetraEk-webb.jpg

Petra Ek, projektledare och skogsbrandsexpert på Skogforsk.

Var på din vakt

Ändå är det viktigt att skogsbruket alltid är på sin vakt när det råder stor risk för skogsbrand. Här är Petra Eks bästa tips till avverkningslag hos maskinentreprenörer och skogsbolag:  

Var uppmärksam på SMHI:s brandriskprognos (FWI-index) och väderleken under kommande dygn:
– Prognoserna finns på sajten ”Brandrisk skog och mark”, som drivs av SMHI på uppdrag av MSB. Här finns också och en handledning för hur man använder prognoserna. Det går att ansöka om att få tillgång till sajten HÄR.
– Kom ihåg att lämplig tid för avläsning av dygnsprognosen är mitt på dagen.  

Hitta rutiner för agerande vid eventuell brand och se till att all personal har tillräcklig kunskap om rutinerna:
Ställ kontrollfrågor:
– Hur mycket släckresurser finns på, eller i närheten av, maskinen?
– Vilken övrig utrustning mot skogsbrand finns tillgänglig?
– Var finns närmaste vattentillgång?
– Hur är framkomligheten för räddningstjänsten?
– Var på fastigheten befinner du dig och hur tar du dig lättast därifrån om det blir fara för din egen säkerhet?
 
Var noggrann med samråden mellan beställare och utförare och följ upp med kontinuerlig kommunikation:
– Ha en kontaktperson hos beställaren som du snabbt kan få tag på om väderförhållanden eller förutsättningarna för ett säkert arbete ändras.
– Kom överens om hur ni ska göra om kontaktpersonen inte skulle gå att nå för samråd. Det kan också gälla hur man gör om förhållandena lokalt trots att väderprognosen varnar för högrisk.

Anpassa om möjligt körningen efter terräng och tid på dygnet:
– Kör till exempel på blockrika områden när fukthalten i marken är hög och brandrisken låg.
– Arbeta gärna tidigt under dygnet när regnvatten eller dagg finns i vegetationen.

Tänk på säkerheten:
– Se till att brandsläckarna på maskinen är i bra skick
– Kommunicera med närmste chef var du befinner dig
– Ha mobiltelefonen lättillgänglig och ordentligt laddad
– Ladda ner SOS-appen i din telefon

Mer viktig information om Skogsbrand:

  • Petra Ek deltog nyligen på Skogsentreprenörernas webbinarium om skogsbrand. Webbinariet går att se i efterhand HÄR.
  • På samlingssidan Skogsbrand här på sajten kan du läsa mer om hur du förebygger skogsbrand, och hur den ska hanteras när räddningstjänsten avslutat sitt uppdrag.

Gratis erbjudande – gå webbutbildningar om skogsbrand:

  • webbutbildningar om skogsbrand kostnadsfritt hos Skötselskolan. Erbjudandet gäller så länge årets brandrisksäsong pågår. Gå vidare till erbjudandet, och följ instruktionerna via denna LÄNK. Skrolla ner en bit till den gröna rutan med texten "brandrisksäsong" så hittar du instruktionerna.
Publicerad 2024-07-02 10:00