logga
Bild: Classen Rafael
Skogforsks partnerföretag höjer anslaget till forskningsinstitutet från 60 öre per avverkad kubikmeter till 1 krona. Höjningen gäller från och med den 1 januari 2025.

Beslutet fattades av Skogforsks årsmöte i förra veckan. Anslaget innebär att Skogforsks cirka 120 partnerföretag  betalar en krona per avverkad kubikmeter virke till forskningsinstitutet.

”Det är mycket glädjande att våra partnerföretag ökar investeringarna i forskning och innovation. Det här innebär att vi ges större möjligheter att utveckla skogsbruket i en komplex och föränderlig omvärld. Vi har en ambitiös forskningsstrategi som innehåller både kunskapsgenerering, kommunikation och investeringar i forskningsinfrastruktur och höjningen bidrar till att realisera ambitionerna”, säger Skogforsks VD, Charlotte Bengtsson.

Olof Hansson, ordförande i Skogforsks styrelse, ser höjningen som nödvändig för skogsbrukets fortsatta utveckling i en hållbar riktning.

”Ja, vi behöver ökade resurser för att utnyttja möjligheterna, men också anta utmaningarna, i dagens och framtidens skogsbruk. Anslagsökningen visar också att vi tror på faktabaserad kunskap och att Skogforsk är en utmärkt aktör för att leverera just detta”, säger Olof Hansson.

Skogforsk finansieras till en tredjedel av skogsbruket, en tredjedel av staten via forskningsrådet Formas, och en tredjedel genom externa fonder där medel söks i konkurrens med andra forskningsaktörer. Verksamhetens bas utgörs av fyraåriga ramprogram. I höst sker förhandlingar mellan skogsbruket och Formas gällande ramprogrammet 2025–2028.

Publicerad 2024-06-13 08:00