logga
Almen angrips av almsjuka och riskerar att dö i Sverige och i andra länder.
Bild: Caroline Sunnerstam
Skogforsk föreslås förädla fram resistenta almar och askar med ett öronmärkt, statligt anslag under tio år. Det framgår av en regeringsutredning som överlämnades till landsbygdsministern i torsdags.

Bakgrunden till utredningen, som tillsattes i april 2023, är att främst almen, men även asken, riskerar att dö ut till följd av almsjuka respektive askskottsjuka.

”Almen riskerar att vara utdöd i Sverige inom en period på 15 år om ingenting görs”, säger utredaren Staffan Eklund. 

Även Asken är hotad. Trädslaget plågas av askskottsjukan, som liksom almsjukan är en svampsjukdom. Det finns dock askar som visat god resistent mot askskottsjukan, vilket gör att hotet mot almen bedöms vara större.

Långsiktigt arbete

”Vi är glada över att utredningen föreslår en satsning på förädling för resistens hos i första hand alm, men även ask. Arbetet är redan påbörjat, men i begränsad omfattning och ett rejält resurstillskott krävs för vi ska kunna nå önskade resultat. Det är också bra att förslaget bygger på en satsning i tio år eftersom skogsträdsförädling är en långsiktig verksamhet”, säger Thomas Kraft, förädlingschef på Skogforsk.

Utöver satsningen på Skogforsks resistensförädling föreslår utredningen att högsta prioritet ges till Skogsstyrelsens arbete för bekämpning av almsjukan på Gotland och   
att utveckla metoder för inventering av sjuka träd med hjälp av AI. Dessutom vill utredningen se mer forskning om själva sjukdomarna, ett långsiktigt, nationellt program för att rädda almen och asken samt en ökad nationell beredskap för generella skogsskador.

”De stora bestånden av lundalm på Gotland är unika. Insatserna som görs där för att stoppa spridningen av almsjukan är viktiga tills vi fått fram motståndskraftiga almar. Att starta forskning på de svampar som orsakar almsjukan och askskottsjukan ser vi också som viktigt eftersom det skulle öka våra chanser att lyckas med resistensförädlingen”, säger Thomas Kraft.

Enligt landsbygdsminister Peter Kullgren är utredningens arbete angeläget och betänkandet går nu in som ett underlag för regeringens arbete för ett långsiktigt hållbart skogsbruk och bevarande av natur- och kulturmiljövärden. Enligt utredningen skull åtgärderna, beroende på omfattning, kosta runt 80–160 miljoner kronor under perioden 2025–2034.

”Vi håller tummarna att regeringen fattar beslut i enlighet med utredningens förslag. Under tiden jobbar vi på med de medel vi har för att inte förlora tid”, säger Thomas Kraft, Skogforsk.

Alm_var_webb.jpg

Skogforsk söker friska almar för resistensförädlingen, läs mer här: Almuppropet 2024: friska almar sökes!

Publicerad 2024-05-19 10:00