logga
Bild: Mihály Czimbalmos, Thomas Kraft
Björkarna i nybyggda växthuset på Skogforsks forskningsstation i Ekebo har börjat blomma. Växthuset, som rymmer hela träd, invigdes i september 2023 och innebar en investering på 18 miljoner kronor.

Växthuset är en del av kompetenscentrumet Trees For Me där Skogforsk är en av nästan 50 partners. Trees For Me koordineras från SLU och har som syfte att utveckla kompetensen i Sverige gällande snabbväxande lövträd, lövträmaterial och energi i en hållbar värdekedja. Det nya växthuset i Ekebo ska också användas i Skogforsks förädling av gran och tall.

Thomas Kraft, förädlingschef på Skogforsk, varför står träden i ett växthus och gör de det året runt?

– Träden flyttas in i växthuset strax innan blomning för att undvika pollinering från björkar i omgivningen. Dels skyddar växthuset från främmande pollen, men de blommar också tidigare i växthuset än utanför och på så sätt minskar också risken för pollinering utifrån. Största delen av året står björkarna utomhus.

Vilka är de största utmaningarna med att ha ett så stort växthus?

– Det finns många möjligheter och utmaningar med ett så stort växthus. Driftkostnaderna är höga, men sen gör den höga takhöjden (8 m!) att underhåll av växthuset och arbetet med träden kräver ny utrustning. Vi vill också vidareutveckla växthuset genom att köpa in lampor till de kammare som saknar extra belysning idag, koppla på golvvärme i kamrarna och andra investeringar som vi hoppas kunna söka pengar för inom olika forskningsprojekt.

Kan du berätta något från den ”dagliga skötseln” av odlingen och växthuset?

– Den dagliga skötseln skiljer sig egentligen inte så mycket från andra delar av plantskolan; det handlar om att kontrollera att plantor och träd mår bra, att bevattningen fungerar, och att rensa ogräs och flytta plantor in och ut från växthuset.

Målet med skogsträdsförädling är att ge skogsbruket bästa möjliga plantmaterial och se till så att inga viktiga arvsanlag går förlorade för framtiden. Träden får bättre tillväxt, virkeskvalitet och motståndskraft. Dessutom skapar skogsträdsförädlingen beredskap för framtida klimat- och miljöförändringar. 

På Skogforsk i Ekebo undersöks bland annat hur björkens blomning påverkas av olika faktorer som ljus, dagslängd, temperatur, koldioxidhalt och närvaro av olika växthormoner. Om två-tre år förväntas resultaten och målet är att få björkarna att blomma så tidigt som möjligt för att snabba på förädlingen.

Publicerad 2024-05-07 14:16