logga
Magnus Thor, forskningschef på Skogforsk, var nöjd med förra veckans exkursion, arrangerad för 300 skogsforskare från hela världen.
Bild: Michael Öhman, Skogforsk
Den 26 juni var Skogforsk och Skogssällskapet värdar för en stor exkursion kopplad till skogskonferensen, IUFRO World Congress. Magnus Thor, forskningschef på Skogforsk: hur vill du sammanfatta dagen?

”Väldigt givande, med många deltagare, vackert väder och ett bra program. Vi hade tillsammans med Skogssällskapet satt ihop åtta stationer, som sammantaget gav en bra beskrivning av hur skogsbruket bedrivs i Sverige och som visade på intressanta resultat från den tillämpade skogsforskningen."

Vad fick du för intryck av deltagarna, fanns det några frågor de var särskilt intresserade av?

”De kom ju från helt olika ställen, både geografiskt (från hela världen) och kompetensmässigt. Några var därför mer intresserade av det grundläggande med trädslag, omloppstider och så vidare, medan andra hade mer detaljerade funderingar kring exempelvis hänsyn, certifiering eller teknologi.”

Vilka är de största vinsterna för ett forskningsinstitut som Skogforsk att arrangera den här typen av sammankomster?

”Dels är det ju ett sätt att visa upp vad vi gör för en världspublik inom skogsforskning, dels är det givande att ha gemensamma arrangemang tillsammans med våra partnerföretag, i det här fallet markägaren Skogssällskapet. Det ger oss möjligheten att visa att vi jobbar med tillämpade forskningsfrågor som svarar mot våra partnerföretags behov. Delar av upplägg och innehåll hoppas jag också att vi kan använda vid fler tillfällen.”

I vilken utsträckning sker internationell samverkan mellan skogsforskare i dag? Skulle det behövas mer, som du ser det?

”Samverkan mellan forskare från olika länder har alltid varit viktigt och är vanligt förekommande. I vardagen sker det mesta internationella samarbetet via digitala kanaler, men för mig är det tydligt att det finns ett stort värde i att träffas ”på riktigt” och kunna se och diskutera saker av gemensamt intresse, presentera resultat och kanske planera kommande gemensamma projekt. Det är också ett bra tillfälle att knyta nya kontakter."

Brett innehåll för bred publik

Exkursionen hölls på Skogssällskapets mark i Bredvik mellan Rimbo och Hallstavik på den 26 juni. Deltog gjorde cirka 300 skogsforskare och skogsanställda från hela världen. De fick bland annat se hur svenskt skogsbruk arbetar med:

  • Skogsträdsförädling och föryngring
  • Planering av skogsbruk med hänsyn till forn- och kulturlämningar
  • Avsättningar för naturvård och miljöcertifiering
  • Naturvårdshänsyn vid avverkning
  • Slutavverkning med skördare
  • Optimering av virkesvärden
  • Virkestransporter
  • Skogsbruk och vattenvård

    Under IUFRO World Congress bidrog Skogforsk också med föredrag och monteraktiviteter, liksom på andra konferensexkursioner tillsammans med SLU och forskningsprogrammet FRAS (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige).
Publicerad 2024-07-03 09:20