logga
Bild: Mostphotos
Skogforsk bygger en plattform för delning av data och algoritmer för ett hållbart skogsbruk, Skogforsklabbet. Bland annat skapas en fallstudie kopplad till data om forn- och kulturlämningar.

”Skogforsklabbet utgår från skogsbranschens egna data, som kan användas för att utveckla den digitala värdekedjan med nya metoder och modeller, inklusive AI”, säger Maria Nordström, chef för digitalisering på Skogforsk.  

Labbet ska möjliggöra samverkan mellan olika aktörer i skogsbranschen i syfte att utveckla klimat-, miljö- och resurssmarta metoder för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Funktionaliteten ska demonstreras med en fallstudie kring kulturlämningar, men principen kan användas för i stort sett vilken tillämpning som helst. Fallstudien bygger på företagens egna registreringar av kulturlämningar vid avverkning.

”Skogforsklabbet riktar sig till näringsliv, myndigheteter, forskning och andra intressenter samt företag som utvecklar IT-tjänster. Resultat, metoder och erfarenheter ska kunna delas öppet eftersom användande och spridning av erhållen nytta är det viktigaste syftet med labbet”, säger Henrik Persson, projektledare för Skogforsklabbet och seniorforskare inom digitalisering på Skogforsk.

Skogforsklabbet kommer alltså även att bidra till ökad delning av data med myndigheter. De har i dag utmaningar med att få del av vissa data från företag eller skogsägare eftersom uppgifterna blir offentlig handling om de lämnas över till myndigheter.

”Om de i stället får tillgång till branschens data på denna plattform kan olika nivåer av sekretess bibehållas”, säger Maria Nordström.

Projektet leds av Skogforsk och genomförs i samarbete med SCA Skog, Stora Enso Skog, Sveaskog, Holmen Skog, Mellanskog, Södra Skogsägarna samt Svenska kyrkan (Västerås stift). Projektet finansieras av forskningsprogrammet Avancerad Digitalisering.

Logotyp-sv-for-projekt-AvanceradDigitalisering_webb.jpg

 

 

Publicerad 2024-01-18 15:40