logga
Bild: Lina Ahlbäck Widenfalk
Lokala avvikelser i brandriskprognosen i den webbtjänsten ”Brandrisk skog och mark” (smhi.se/brandrisk) har upptäckts. Avvikelserna gäller timbaserad prognos när vindkraftsparker, uppger SMHI.

”Skogsbruket bör uppmärksammas på att främst använda dygnsmodellens data där felet inte finns, då timprognoserna kan ge fel information runt vindkraftverken”, säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB och medlem av AG Brand, en arbetsgrupp för skogsbrandsförebyggande arbete som koordineras av Skogforsk.

Läs mer på tjänsten Brandrisk skog och mark som drivs av SMHI på uppdrag av MSB.

 

Publicerad 2023-06-21 11:38