logga
Magnus Thor, forskningschef Skogforsk, Peter Kullgren, landsbygdsminister och Charlotte Bengtsson, VD Skogforsk.
Bild: Julio Gonzalez, Skogforsk
Landsbygdsminister Peter Kullgren besökte Skogforsk nyligen. Skogforsks verksamhet och utveckling av skogsbruket samt de just nu viktigaste skogspolitiska frågorna diskuterades.

Ministern togs emot av VD Charlotte Bengtsson och forskningschef Magnus Thor på huvudkontoret i Uppsala. Genom några forskningsexempel berättade de om den bredd och kompetens som finns på Skogforsk, från skogsträdsförädling till arbetsmiljö och automatisering.

”Vi är väldigt glada att vi fick möjlighet att visa hur skogsträdsförädlingen kan bidra till klimatanpassade plantor, ökad kolinbindning, färre skador och bättre ekonomi för skogsägarna. Vi visade också hur skogsbrukets aktörer arbetar systematiskt för fossilfria operationer och transporter”, säger Charlotte Bengtsson.

Besök i fält

Vidare informerades Peter Kullgren om skogsnäringens insikt om att utveckling är enda vägen framåt, något som säkerställs genom finansiering av Skogforsk. Samtidigt visade ministern stort intresse för att besöka några av Skogforsks konkreta forskningsprojekt i fält.

”Ja, det var glädjande och det ordnar vi gärna vid lämpligt tillfälle. Vi hoppas kunna få återkomma om det”, säger Charlotte Bengtsson.

Publicerad 2023-10-31 09:02