logga
Bild: Lukas Svärd, SVEBRA
Nu finns en utbildning i brandfarliga arbeten i skogen. Innehållet är anpassat till skogliga förhållanden, hur man gör en riskbedömning och vilka regelverk som gäller.

- Den här utbildningen har varit efterfrågad under en längre tid då det inte har funnits någon utbildning anpassad för skogsbruket och entreprenörer, säger Lukas Svärd på SVEBRA (Föreningen för Svenska Brandsäkerhetsföretag). Många har gått en utbildning i Brandfarliga heta arbeten men den tar upp ett helt annat regelverk, den berör inte de risker som finns i skogen och tar inte upp de riktlinjer som är gällande för skogsbruket. I den här kursen får deltagaren lära sig om relevanta regelverk för skogen och utbildning i att göra riskbedömningar. Vi går även igenom vanligt förekommande problematik runt ADR (hantering, transport och dokumentation av farligt gods) och bränslehantering i skog och mark.

Det är SVEBRA som är ansvariga för det nya kursmaterialet. Innehåll och diskussionspunkter i kurserna har tagits fram i samarbete med Skogsentreprenörerna och Skogforsk och syftar till att ge bättre riskbedömningar utifrån de förhållanden som kan råda vid service-och reparationsarbeten i skogen.

- Vi är glada att vi fått vara med på ett hörn i detta arbete, säger Tomas Johannesson, Skogforsk, som menar att det är viktigt att hitta stabila samarbeten och plattformar för kunskapsutbyte kring både utbildnings- och utrustningsfrågor. Magnus Nilsson, verksamhetsledare för Skogsentreprenörerna poängterar att det är viktigt för både entreprenörer och förare att utbildningarna känns relevanta och att innehållet fokuserar på de risker som kan vara aktuella inom skogsbruket. 

Kurserna är tids- och kostnadseffektiva då Brandfarliga arbeten i skogen har slagits ihop med ADR 1.3. Deltagaren behöver alltså inte gå två kurser som man tidigare gjort. Utbildningen och kursarrangörerna certifieras genom en norm som SVEBRA arbetat fram. När deltagaren är godkänd på utbildningen registreras det i en databas. Certifikatet är giltigt i fem år. Observera dock att denna utbildning inte ersätter utbildningen Brandfarliga heta arbeten.

Mer information finns på Brandsäkerhet - Skog och Entreprenad

Publicerad 2022-05-13 08:18