logga
Troëdssonfonden har beviljat Skogforsk medel för att bygga och testa en virtuell drivarprototyp med automatiserade arbetsmoment.

Den skogstekniska utvecklingen har gått från specialiserade maskiner mot maskiner som utför allt fler uppgifter i drivningsarbetet. Många aktörer ser drivaren som nästa logiska steg. I tidigare studier har Skogforsk visat att drivaren fungerar lika bra som det konventionella tvåmaskinsystemet. Men för att slå igenom fullskaligt behöver den bli mer kostnadseffektiv. Genom att automatisera vissa arbetsmoment skulle konkurrenskraften öka ytterligare.

– Drivarens arbete är lämpligt att automatisera, eftersom arbetet till skillnad från tvåmaskinsystemet är mer systematiskt, säger Rikard Jonsson, projektledare på Skogforsk.

Cykliskt arbete passar för automation

I tvåmaskinssystemet läggs virket på marken, vilket gör att markens och skogens beskaffenhet försvårar automation. Även arbetet när skotarens kran ska hämta virket från marken är svårt att automatisera. Drivarens avverknings- och direktlastningsarbete är däremot cykliskt vilket är tacksamt för automation.

– I ett första steg vill vi automatisera intagningen av fällda stammar, justeringen av den tilt- och roterbara lastbäraren samt aggregatrotation under kranrörelse mot nästa träd, säger Rikard Jonsson.

Minskar belastning

Även föraren vinner på en automatisering. Drivaren är nämligen mer komplex att köra än en skördare eller skotare, vilket gör att den tar längre tid att lära sig utnyttja optimalt.

– Med automation kan den tiden förkortas avsevärt, samtidigt som man kan minska den mentala belastningen för både nya och erfarna drivarförare, säger Anders Mörk, som är metodinstruktör på Skogforsk och delaktig i utformningen av tekniken.

Så utförs studien

Studien går till så att en virtuell drivarprototyp med delautomation byggs och testas genom att avverka en virtuell skog i Skogforsks maskinsimulator. Sedan sker samma avverkning med en manuellt styrd drivare för att jämföra resultatet. Utvecklingen sker i samarbete med ORYX Simulations AB, som är ledande inom realtidssimulatorer för arbetsmaskiner.

Publicerad 2018-11-05 13:31