logga
Välkommen att ta del av ett utbildningspaket om körning på skogsmark

Det här utbildningspaketet var den del av kursen "Bli spårlös" som genomfördes mellan 2016-2022. Kursens material har vi gjort tillgängligt som ett gratis webbkurs som består av tre delar och tar ungefär 4 timmar effektiv tid.

1. Föredrag (inspelade)

Här får du träffa tre forskare via fyra inspelade föredrag och lära dig bland annat vad en körskada är, vad lagen säger, samt vilka verktyg som finns för att undvika körskador

2. Filmer och kursmaterial

Ett tiotal filmer som går på djupet kring att undvika körskador, risning av väg, skonsam drivning, kavling men också om varför det är viktigt med att bli spårlös och då kommer vi in på miljöaspekter som rör kvicksilverutlakning och kantzoner och mycket mer.

3. Webbinarium

Ett inspelat webbinarium från när utbildningspaketet genomfördes finns att tillgå i kursen med forskare och experter som arbetar med frågor som rör körning på skogsmark. 

 

Du går självständigt igenom materialet i den takt som passar dig. Kursen avlutas med ett frivilligt kunskapstest. 

Kursmål:

Spårlös drivning är en stor utmaning i skogsbruket men utvecklingen går framåt! Det vill vi dela med oss av. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en ökad insikt och kunskap om hur man gör för att undvika körskador och vilka metoder och vilka verktyg som finns tillgängliga.

Materialet är baserat på nya forskningsrön, ny teknik och nya metoder samt engagerade och kunniga människor som jobbar i skogen är vägen framåt i arbetet med att undvika allvarliga körskador i skogsbruket. 

 

Utbildningen är kostnadsfri

Utbildningsmaterialets framtagande finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

 

Lärarledd kurs i körning på skogsmark kan arrangeras på uppdrag kontakta Malin Juter för mer information. 

 

Lycka till!

EU-logga.jpg