logga
Bild: Skogsstyrelsen
Implementering tar tid. Ibland kan det ta flera år innan en ny metod har integrerats och blivit en del av det ordinarie arbetet. Men det finns också undantag – som markfuktighetskartorna.

2016 gjorde VISION en enkät om implementeringen av markfuktighetskartor. Då hade många företag påbörjat implementeringen, men fortfarande körde många med papperskartor och utan GPS. Många skotare var inte ens utrustade med datorer. I dag är läget ett helt annat.

Jonas Byström, Norra Skog

Oj, vad det känns länge sedan – det har hänt väldigt mycket i den här frågan om man tänker efter! I dag har vi har tillgång till markfuktighetskartor i alla led från planering till avverkning. Norra Skog använder ForestLink som maskin-GIS och via det har både skördare och skotare tillgång till markfuktighetskartor på alla objekt. Markfuktighetskartorna gör oerhört stor nytta både vid planering av uppdrag samt vid utförandet, och är en viktig parameter i genomförandet av vad vi kallar ”Rätt Norra Skog-metod”.

JBNS.jpg

 

Merle Runsvik, SCA

SCA använder markfuktighetskartan sedan flera år tillbaka. Kartan är till stor hjälp för både traktplanerarna som ska planera inför avverkningen och för maskinförarna. Alla skogsmaskiner som kör för SCA har tillgång till markfuktighetskartan i sina maskindatorer. På så sätt kan förarna se var det är blött och fuktigt på de områden som ska avverkas.

MRS.jpg

 

Teresa Jonsson, Mellanskog

Vi upplever att markfuktighetskartorna gör stor nytta, framförallt vid planeringen. De finns i våra interna kartsystem och fältapp, och i skördarna och skotarna i deras maskindatorer.

TJM.jpg

 

Staffan Mattsson, Skogssällskapet

Markfuktighetskartorna ingår numera som standard i alla våra traktdirektiv och används av både skördare och skotare vid alla åtgärder. Vi har mycket stor nytta av dem vid både planering och utförande!

SMS.jpg

 

Magnus Petersson, Södra skogsägarna

Markfuktighetskartorna används i dag och är ett kartlager i entreprenörsappen som entreprenören kan använda eller inte använda efter behag. Vår uppfattning är att det används flitigt men vi har ingen undersökning av frekvensen.

MPS.jpg