logga
Bild: Sverker Johansson, Bitzer
Fredrik Carlsson är virkesspecialist på Vida Skog och har drivit projektet med stöd av Skogforsk.

– Kompromissen med mellanmaskiner är förstås helt nödvändig för att bedriva verksamhet, men inte så lyckad i grov skog, konstaterar han. Särskilt vi på sågverken får betala dyrt för det i form av inoptimalförluster på värdesidan.

 

fredrikcarlsson_vida.jpgFredrik Carlsson, virkesspecialist på Vida Skog

 

Bra koll på begränsningarna

– Här får vi ett stöd som visar när viss maskinteknik inte räcker för att mäta skogen på ett godtagbart sätt. Då kan vi också visa vad kompromissen kostar i ”våra” diameterklasser, och då kan vi tillsammans med alla berörda sondera vad vi kan göra åt saken, ända ute i hytten.

”Fantastiskt teamwork”

– Det har blivit ett fantastiskt teamwork, och jag vill ge en stor eloge till våra entreprenörer, som verkligen omfamnat detta projekt med viljan att utvecklas! Alla är imponerade över hur väl resultatet stämmer, och att de även får koll på systematiska felkällor – är det skogen som är svår eller är det trycket på knivarna, är det en givare eller är det föraren som inte följer med aggregatet med kranen …?

Varför har ni lagt gränsen för accepterade mätningar på 80 procent?

– Någonstans måste vi lägga toleransnivån. I ett första steg, mål ska ju kunna nås. Når vi dem sätter vi på sikt nya mål. De som klarar kvalitetssäkringen med slumpade kontrollstammar
klarar den nivån idag.

Vad händer nu?

– Engagemanget tog på allvar fart vid årsskiftet, när vi började presentera stapeldiagram över resultaten med stoppljuspedagogiken, sedan kom feedbacken från förarna och maskintillverkarna igång på allvar. Nu hoppas vi snabbt kunna komma till en punkt där vi gör det synligt ute i maskinen, när entreprenörer och förare får feedback direkt från vårt system. De ska veta att maskinen har bra stamhållning, så kan de fokusera på kalibreringen.

Når fram till tillverkarna

– Och maskintillverkarnas support kommer att älska det här, skrattar Fredrik Carlsson. De gillar inte kommentaren ”maskinen mäter inte”! Skämt å sido, för oss är det viktigt att få med tillverkarna. Vi är ju slutkunden när det gäller virkesvärdet, ändå har vi haft svårt att skapa den direkta kopplingen. Med de här underlagen når vi fram på ett annat sätt.