logga
Vision nummer 2, 2023

Årets sommarnummer 2023. Föryngring och förädling. Björk och Föryngringskollen. Och så lite skogsskötsel. EU-ministrar på besök och riksdagsseminarium. Detta och mycker mer att läsa i Vision.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Artiklar i detta nummer:
FRAS II – fortsättning följer
När forskningsprogrammet FRAS går in i en andra fas förstärks forskningen kring klimatförändringarnas påverkan på skogsskötseln.
Gratis. Enkelt. Björk?
Dyr och skötselkrävande – eller billig och enkel? Skogforsks Felicia Lidman har studerat hur man anlägger en naturlig föryngring av björk – och när skogsägaren i så fall kan utesluta markberedning.
Snabb björk ger klimatfördel
I klimatförändringens spår lanseras den förädlade björken som ett nytt huvudträdslag. Fast vägen dit är lång – idag är var 200:e planta en björk. Men nu tar Skogforsk krafttag i björkförädlingen och investerar 18 miljoner kronor i ett nytt, unikt växthus vid forskningsstationen i Ekebo.
Bättre precision – bättre föryngringar
Skogsbruket satsar varje år miljarder på plantering. Felaktiga arealuppgifter gör att en andel av de stora investeringarna fördelas fel och ger onödigt låg tillväxt och avkastning. Men med hjälp av skördardata kan de bristerna snart vara ett minne blott.
Finns det vinnare när hettan slår till?
Ökade koldioxidnivåer och högre temperaturer kan gynna tillväxten i svensk skog, men riskerna ökar också, med lägre nederbörd, hetta och uppflammande skadeangrepp. Forskaren Mats Berlin tänjer granens kapacitet till bristningsgränsen för att hitta framtidens trädkandidater.
De kartlägger plantdöden
Skogforsk har samlat åtta skogsföretag till en mångmiljonsatsning på att få svar på varför föryngringarna inte lyckas bättre.
Branschens tankar om Föryngringskollen
Vad tycker branschförespråkarna om Föryngringskollen?
Så enkelt får du koll på mätningen
Nu lanseras Skogforsks analysverktyg hprStamhållning, som med löpande analyser av varje avverkat träd kontrollerar hur väl skördarmätningen fungerar. Tekniken finns redan på plats ute i alla maskiner – den ska bara aktiveras!
”Det största som hänt på 20 år!”
– Det här kommer att rädda oerhört stora virkesvärden, konstaterar Jonas Hemmingsson, chef för fältverksamheten på Biometria.
”Det känns tryggt!”
– Varje träd jag avverkar är en kontrollstam, säger Klas Johansson och gör tummen upp...
"Ett fantastiskt teamwork"
Fredrik Carlsson är virkesspecialist på Vida Skog och har drivit projektet med stöd av Skogforsk.