logga
Nu finns ett verktyg som prognostiserar risken för betesskador för en given lokal och som utifrån riskbedömningen rekommenderar viltanpassade skötselåtgärder.

Viltbete orsakar stora skador på plantor och ungskog. Som markägare kan man i viss mån påverka risken för betesskador genom att göra förändringar i skogsskötseln. Vilken skötsel som ger bäst resultat beror på lokala förhållanden och förutsättningar, det vill säga både var i landet man befinner sig och var man befinner sig lokalt i landskapet men även tidpunkt, både över omloppstiden och över årstiderna. Därtill påverkar naturligtvis också mängden klövvilt av olika arter såväl valet av optimala skötselåtgärder som möjligheterna att lyckas med arbetet att minska skadenivåerna på skogen. Det finns inga snabba lösningar för att minska nivåerna av viltbetesskador i produktionsskogen genom skogsskötsel utan det handlar om generella förslag på att anpassa skötseln och öka tillgången till alternativt foder och tätare förband av produktionsskogen och på en tidshorisont längre än 5 år.

Ger en prognos för viltskador

Prognos betesskador är ett verktyg framtaget i ett projekt med syftet att utveckla en arbetsprocess där GIS-baserade dataunderlag används för att förutsäga den förväntade viltskaderisken. Utifrån bedömd viltskaderisk rekommenderas ett antal viltanpassade metoder för skogsskötsel, i första hand avseende föryngring och röjning. Prognos betesskador är framtaget av Skogforsk och med finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet (journalnummer 2016-7731).

Lättare att välja rätt skötselmetod

Kännedom om viltets betesmönster ökar förståelsen och därmed möjligheterna att välja den skötselmetod som passar den egna fastigheten bäst. Till verktyget finns därför också en handledning som utvecklar och beskriver viltets betesmönster och vad viltanpassad skogsskötsel består av och är en fördjupning till de rekommendationer som ges av Prognosverktyget betesskador och rapporten Skogsskötsel för minskade viltbetesskador – En handledning för viltanpassad skogsskötsel.

Gå till verktyget Prognos betesskador

Hur verktyget är uppbyggt och vilka underlag som använts för beräkningarna kan man fördjupa sig i den tekniska rapporten Riskbedömning viltskador.

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg

 

Nr 78-2022    Publicerad 2022-12-01 11:02

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!