logga
Bild: Line Djupström
Sommaravverkning av barkborreangripna granar verkar ge lägre angrepp i närliggande skogar, än avverkning under resten av året.

För att minska risken för angrepp i närliggande granskog bör även friska granar avverkas. Det visar en analys av skördardata från södra Sverige.

Baserat på skördardata från avverkningar av Södra Skogsägarna, analyserades hur volymer av barkborreangripna granar fördelade sig månadsvis i tre områden i Götaland under åren 2019–2021.

Avverka barkborreangripna träd på sommaren

Analyser gjordes över barkborreskador omkring varje trakt där man hade avverkat barkborreangripna granar. Analyserna ger stöd åt nuvarande rekommendationer att man hellre bör avverka barkborreangripna träd under sommaren än under höst, vinter och vår, för att minska risken för angrepp i omgivande granskog. Analyser, utan avverkningstidpunkt som förklarande variabel, visade att ju större avverkningstrakter och ju högre andel barkborreangripna granar som hade avverkats, desto större var barkborreskadorna i omgivningen påföljande säsong. Resultaten är logiska, eftersom tidigare studier har visat att många barkborrar blir kvar i skogen, i marken eller i lossnad bark, vid avverkning på höst, vinter och vår.

Resultaten är viktiga eftersom det saknas tidigare undersökningar där man studerat betydelsen av avverkningstidpunkten för risken för efterföljande angrepp i närheten. Samtidigt bör resultaten tolkas försiktigt eftersom det var ganska få observationer för vissa månader, vilket medför osäkerhet i skattningarna, och det saknas uppgifter på när granarna blev angripna samt hur mycket äldre granskog som fanns runt de avverkade bestånden.

Metod

Totalt analyserades data från avverkning av 897 000 kubikmeter varav 53 000 kubikmeter var granar angripna av barkborrar, sannolikt nästan alla av granbarkborren, Ips typographus. Mellan tre områden (benämnda Öst, Mitt, Väst) varierade andel och volym av barkborreangripna granar och minskade i en öst-västlig gradient. Av total avverkad volym barborreangripna granar avverkades 79 procent i område Öst, 15 procent i område Mitt och 6 procent i område Väst, vilket stämmer överens med skademönster från inventeringar i Götaland under 2020 och 2021. Sett över hela perioden så avverkades cirka 40 procent av den totala volymen barkborreangripna granar under april-augusti och cirka 60 procent under september-mars.

Nr 86-2022    Publicerad 2022-12-14 09:18

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!