logga
Ett ungt granförsök där DNA samlats in för att förbereda för genomisk selektion.
Bild: Mats Berlin
En nordförflyttning av förädlad gran och genomisk selektion kan vara viktiga verktyg för att anpassa förädlade träd till klimatförändringar. Det visar en förädlingsstudie.

I ett samarbetsprojekt mellan bland andra Uppsala universitet och Skogforsk har mer än 1500 granar, tidigare utvalda som s.k. plusträd i södra Sverige, gensekvenserats. Genom att studera förädlingsmaterialets genetiska sammansättning har tidigare insikter om den i södra Sverige planterade granens varierade ursprung bekräftats med hög upplösning. Trädens ursprung påverkar egenskaper som trädhöjd, diameter och skottskjutningstidpunkt. Det fanns också en stark korrelation mellan trädens genetik och klimatdata från trädens ursprungsregion. Resultaten understryker hur värdefulla resurser de svenska förädlingsprogrammen är för storskaliga genomiska studier.

I studien kunde träden grupperas i sju ursprungsregioner efter dess genetiska sammansättning, varav fem av regionerna hade ursprung från centrala eller östliga delar av Europa. Resultaten visar att avkommor från plusträd med ett sydligt ursprung var både högre och grövre än de från plusträd av lokalt ursprung, samt att skottskjutningen skedde senare. Egenskaper relaterade till virkesproduktion (trädhöjd och diameter), och i viss mån även skottskjutning, var styrda av många genvarianter. Tillsammans talar det här för möjligheten att information om vilka gener olika träd har kan användas som ett stöd i ett klimatanpassat urval. En viktig slutsats var också att en viss nordförflyttning av förädlat plantmaterial kan lindra effekten av klimatförändringar i södra Sverige.

Nr 61-2021    Publicerad 2021-06-07 11:32

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Martin Lascoux
Uppsala universitet
Mats Berlin
Forskare
Bo Karlsson
Tidigare anställd
Pascal Milesi
Uppsala universitet
Jun Chen
Uppsala universitet
Marion Orsucci
Uppsala universitet
Lili Li
Uppsala universitet
Gunnar Jansson
Tidigare anställd
Jelena Alkesic
University of Belgrade
Giovanni G. Vendramin
Institute of Biosciences and BioResources, National Research Council, Italy