logga
NB NORDs konferensskrift finns nu för läsning och nedladdning. Den sammanfattar de 50 presentationerna som gavs under konferensen och ger en god överblick över skogtekniska problem och lösningar.

NB NORDs avslutade konferens, Forest Operations for the Future, hölls nyligen i Helsingör och över webben. Konferensskriften ger en god överblick av aktuella skogstekniska problem och lösningar inom det Nordisk–Baltiska området. I skriften hittar du sammanfattningar av 50 vetenskapliga presentationer som gjordes under konferensen.

Presentationerna rör ett brett område, från skogsbrukets inverkan på klimat och miljö till effektivisering avverkning, transporter och skogsvård.

Smarta sensorer och användande av Big data där stora datamängder från olika källor kombineras berörs i flera av föredragen. Den stora tillgången på data gör det möjligt att använda produktionsresurserna på ett bättre sätt, att öka skonsamhet och ståndortsanpassning och att bättre planera, följa och styra verksamheten. Tillgången på data är också en viktig förutsättning för fjärrstyrning och automation.

NB NORD (Nordic-Baltic Network for Operations Research and Development) är ett Centre of Advanced Research (CAR) som finansierats av SNS, SamNordisk Skogsforskning. Sex nationella skogsforskningsinstitut deltar i samarbetet.

Instituten verkar för ökad effektivitet i skogsbruket. Det är en förutsättning för ökad lönsamhet, minskad miljöpåverkan och en höjd attraktivitet och status för skogsbruket. NB NORD samordnar dessa ansträngningar.

Redaktörer för konferensskriften är Rolf Björheden, Skogforsk och Ingeborg Callesen, IGN KU (Danmark)

Nr 68-2020    Publicerad 2020-11-06 13:52

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare