logga
Bild: Birger Eriksson
Lönsamheten ökade för entreprenadföretagen mellan 2013–2017. Även beställarföretagen hade en uppgång. Men det råder skillnader inom och mellan olika grupper.

I en studie från Skogforsk jämförs ekonomiska prestationer hos drygt 3 100 aktiebolag och fyra ekonomiska föreningar under åren 2013-2017. Resultatet visar att det finns stora skillnader i lönsamhet mellan olika företagsgrupper inom entreprenadskogsbruket. I studien ingår följande grupper: skogsförvaltning, sågverk, skogsvårdsföretag, drivningsföretag (avverkning och skotning) och övriga entreprenadföretag (exempelvis konsulter och företag som ägnar sig åt inventering, taxering och värdering av skog).

Skillnader inom entreprenadskogsbruket

Ett vanligt begrepp för att beskriva lönsamhet är vinstmarginal som beskriver hur mycket av varje omsatt krona som utgör vinst. Studien visar på skillnader mellan 7–8 procent mellan olika delar av entreprenadskogsbruket. Skogsvård och sågverk hade under femårsperioden lägst vinstmarginal. Betydligt bättre gick det för gruppen övriga entreprenadföretag. 

 

Skärmavbild 2019-11-21 kl. 10.15.31.png

Resultaten i korthet:

År 2017:

  • Var de ekonomiska prestationerna i de studerade företagen varken bättre eller sämre än i aktiebolag i allmänhet.
  • Fanns det en tydlig spridning i vinstmarginal i samtliga företagsgrupper.

 

Under åren 2013-2017 hade:

  • Beställarföretagen lägre avkastning på eget och totalt kapital än entreprenadföretagen.
  • Gruppen sågverk sämre lönsamhet än övriga företagsgrupper.
  • Gruppen drivningsföretag sämre betalningsförmåga än övrigaföretagsgrupper.
  • Den till antalet företag och omsättning per företag minsta företagsgruppen, övriga entreprenadföretag, bättre lönsamhet och betalningsförmåga än övriga företagsgrupper.
  • Mindre företag i respektive företagsgrupp högre vinstmarginal än större företag.

Läs mer om respektive företagsgrupp nedan. Där presenteras ytterligare nyckeltal samt de olika grupperna mer ingående.  

Läs fördjupning

Skogsvårdsföretag

I företagsgruppen ingick 742 företag. Drygt 90 procent av dessa hade en nettoomsättning som var mindre än 10 miljoner kr under 2017. Vinstmarginalen (median) var relativt stabil, som lägst 4,4 och som högst 5,0 procent, under perioden 2013-2017. Betalningsförmågan ökade något under samma period.

Skärmavbild 2019-11-21 kl. 10.43.18.png

Skärmavbild 2019-11-21 kl. 11.21.49.png

Drivningsföretag

Gruppen domineras av små företag. En majoritet (87 procent) hade en nettoomsättning som var mindre än 10 miljoner kronor under 2017. Vinstmarginalen (median) har gått från 4,4 (2013) till 5,6 procent (2017). Även betalningsförmågan har förbättrats under den studerade tidsperioden. Exempelvis har soliditeten (median) ökat från 33 till 37 procent. I studien ingick 1 213 drivningsföretag.

Skärmavbild 2019-11-21 kl. 10.46.01.png

Skärmavbild 2019-11-21 kl. 11.22.04.png

Övriga entreprenadföretag

Nettoomsättningen (median) var 0,8 miljoner kronor och nettoomsättning (medel) var 2,7 miljoner kronor år 2017. Hela 94 procent i denna företagsgrupp hade en nettoomsättning mindre än 10 miljoner kronor årligen. Under 2013–2017 var övriga entreprenadföretag den företagsgrupp som hade högst lönsamhet. Vinstmarginalen (median) förbättrades från 6,8 procent (2013) till 11,7 procent (2017). Betalningsförmåga för denna grupp är betydligt högre än för drivnings- och skogsvårdsföretagen.  I gruppen ingick 326 övriga företag.

Skärmavbild 2019-11-21 kl. 10.46.55.png

Skärmavbild 2019-11-21 kl. 11.22.49.png

Skogsförvaltning

I gruppen ingick 543 skogsförvaltningsföretag. Dessa domineras storleksmässigt av några få företag. Inom gruppen omsätter 4 procent av företagen 97 procent av gruppens samlade nettoomsättning. Vinstmarginalen (median) varierade mellan 5,5 och 7,8 procent under 2013-2017. Företagens soliditet (median) var över 41 procent och kassalikviditet (median) översteg 124 procent under perioden.

Skärmavbild 2019-11-21 kl. 10.49.15.png

Skärmavbild 2019-11-21 kl. 11.22.49.png

Sågverk

Gruppen sågverk har en större nettoomsättning än entreprenadföretagsgrupperna. Nettoomsättningen (median) var 5,0 miljoner och nettoomsättning (medel) var 127,5 miljoner kronor år 2017. Knappt en femtedel av företagen hade en nettoomsättning som var 100 miljoner kronor eller högre, men de stod för närmare 93 procent av gruppens samlade nettoomsättning. Lönsamheten har förbättrats under femårsperioden. Betalningsförmågan har varit tämligen konstant under tidsperioden. I studien ingick 324 sågverk.Skärmavbild 2019-11-21 kl. 10.50.06.png

Skärmavbild 2019-11-21 kl. 11.23.30.png

Nr 75-2019    Publicerad 2019-11-25 11:15

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!