logga
Det finns många sätt att anlägga och sköta blandskog. I en ny film delar forskare, experter och skogsägare med sig av sina tips och erfarenheter.

Blandskogen har kommit att symbolisera den variationsrika skogen. Men blandskog är inget nytt fenomen, och i stort sett all skog i Sverige innehåller fler än ett trädslag. I den officiella statistiken brukar blandskog räknas som en skog där ett trädslag inte står för mer än 65 % av volymen. Sett över hela landet är därmed 28% av arealen blandskog. Andelen är ännu högre i ungskogarna, och det är i den unga skogen som skogsägaren har flest möjligheter att bestämma den framtida inriktningen.

I filmen visas exempel från ungskogar där markägare valt att satsa på en blandning av olika trädslag. Nyckeln ligger i röjningen. Om målet är en blandskog kan en del snabbväxande individer av de dominerande trädslagen behöva offras. I filmen föreslår experterna att det är lättare att sköta en blandskog med trädslagen i grupper än om de är utspridda stamvis. Filmen besöker också markägare som valt att plantera ek under en tallskärm för att skapa en framtida ek- och tallblandskog, vilket var en vanlig skogstyp i historisk tid. Samma markägare har också anlagt flera planteringar med ek, björk, fågelbär och lind i grupper och rader. För att lyckas är det viktigt att hålla viltet borta, och därför måste dessa planteringar ofta stängslas in.

Blandskogen innebär en riskspridning vid angrepp av skadegörare, stormar och torka. Det kan också vara ett sätt att möta en osäker framtida marknad. Filmen besöker en snickare som beskriver vilken nytta olika trädslag med sina unika egenskaper har haft för vårt svenska bondehushåll. Vilka egenskaper som efterfrågas när dagens unga skogar är färdiga för avverkning vet vi ju inte idag. Men vi vet att de ”udda” trädslagen också måste skötas för produktion och tillräckliga dimensioner för att bli användbara. Samtidigt som blandskogen har många fördelar så får skogsägaren ofta räkna med lägre virkesproduktion och kanske lite sämre ekonomi jämfört med en ren tall- eller granskog. En blandskog är också lite mer utmanande att sköta. Ett tips är därför att prova i liten skala. Men alla kan prova.

Filmen Blandskog – en mångfald av valmöjligheter är producerad av Heurgren Film i samarbete med Mats Hannerz. Skogsstyrelsen har bidragit till finansiering och rådgivning. Hela filmen är cirka 16 minuter lång. Du kan se den på Youtube eller i Skogskunskap. En parallell film tar upp blandskog med tall och gran. I Skogskunskap finns ett särskilt kapitel som beskriver mer om blandskogens egenskaper och skötsel

Nr 15-2019    Publicerad 2019-03-11 09:38

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Hannerz
Silvinformation
Johan Sonesson
Processledare, Seniorforskare