logga
Bild: Bruce Talbot, Nibio
Bandskotaren OnTrack gav mindre spår i alla tester på Skogforsks testbana. Att den var bättre även på slalombanan var oväntat, då långa band brukar leda till skjuvning och kraftig spårbildning.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 989-2018.

OnTrack är en konceptmaskin, som är byggd på en Ponsse Buffalo long frame och försetts med Panther gummiband från Prinoth. Maskinen har tagits fram främst med tanke på skotning av mjuka marker med låg bärighet, vilka oftast är relativt jämna. Men eftersom skogsmarken är mycket varierande måste man kunna ställa kravet att maskinen även ska kunna passera områden med mera besvärande ytstruktur.

Skogforsk har genomfört standardiserade tester av vibrationsnivåer, spårbildning på mjuk mark samt framkomlighet på marker med besvärande ytstruktur. OnTracks vibrationsnivåer mättes på Skogforsks standardiserade bana för vibrationstestning, motsvarande Ytrukturklass 2. Maskinen klarade att passera en 250 m terrängbana med Ytrukturklass 3, enligt terrängtypschemat. Vibrationsnivån hos konceptmaskinen jämfördes med en hjulburen Buffalo. (Testerna utfördes på OnTrackmaskinen innan den byggdes om till bandskotare). I ett test var framvagnens band pivoterande och bakvagnens bandställ fast monterade. Efter ombyggnad, där båda bandställen gjorts pivoterande, utfördes ytterligare ett vibrationstest. OnTrack kunde köras i en hastighet av 0,75 m/s utan att nå den kritiska maximala vibrationsnivån 1,1 m/s2 som anges i AFS 2005:15. Detta är en hög hastighet jämfört med vad som var möjligt för den konventionella skotaren. OnTrack kunde köras i en hastighet över 0,5 m/s på banan med ett hälsovärde för vibrationer under AFS gränsvärde 0,5 m/s2, som anger att hälsopåverkan kan uppstå.

Spårdjupstesterna utfördes enligt Skogforsks standardmetod på en stubbåker med mäktig höghumifierad organogen mark vid Bultebo, 7 km SO om Tierp i Uppland. OnTrack jämfördes med Ponsse Buffalo 10W, som är en 10-hjulig specialskotare för obärig mark samt med en konventionell Buffalo 8W som testades både med och utan boggiband. Försöken omfattade banor med rak körning samt ”slalombanor”, med kurvtagning. För att säkerställa att markförhållandena på de olika banorna var likartade och att de inte förändrades på ett olikartat sätt under testets gång undersöktes markens konpenetrationsmotstånd på alla banor före, under och efter genomfört test. Konpenetrometerundersökningen visade att att samtliga banor var mycket likartade vad gäller penetrationsmotstånd och ingen nämnvärd förändring, till exempel på grund av kompaktering, kunde noteras.

På de 30 m långa raka testbanorna framfördes skotarna med en hastighet av 3-4 km/h och spårdjupsutvecklingen registrerades på fasta mätpunkter på banan som placerats ut med 2 m intervall, det vill säga 15 värden per överfart. Skotarna kördes dels utan last, dels med 75 % av uppgiven lastförmåga (10,5 av 14 ton). Ponsse Buffalo 8W körde dessa tester såväl med, som utan boggiband. Samma upplägg användes för kurvtestet, där skotarna gjorde 10 överfarter med kurvtagning mellan ”slalomportar”, 7 respektive 10 m in på banan.

Undersökningen visade att OnTrack, trots att konceptmaskinen är tyngre, hade signifikant lägre spårbildning än Buffalo 8W och 10W i samtliga test. Resultatet var väntat då det gäller de raka banorna, men mer oväntat för slalombanan, där långa band normalt sett brukar leda till skjuvning och kraftig spårbildning. Gummibanden verkade vara mindre aggressiva och lättare kunna glida i sidled än hjulskotarnas metallband. Ponsse 10W klarade de raka banorna med liten spårbildning, men gav kraftig spårbildning vid kurvtagning.

Läs artikeln i sin helhet nedan.

Nr 72-2018    Publicerad 2018-11-08 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.