logga
Under 2016-2017 utvärderade BillerudKorsnäs och Mellanskog Bestway.Då framkom bland annat att verktyget är allra bäst på större trakter och att avläggets placering är kritiskt för bra basvägsförslag.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 955-2017.

Under senare år har problematiken kring mark och vatten uppmärksammats alltmer och skogsbruket har genom olika insatser sökt motverka påverkan på vatten genom att minimera körskador från avverkningsmaskinerna. Basvägarnas placering är avgörande för hur stor påverkan drivningen har på mark och vatten. Genom att föreslå kloka basvägsförslag före drivningen kan skadorna minska.

BesT står för Beslutsstöd Traktplanering. Den inkluderar en optimeringsmodell vars indata består av terrängmodell, markfuktighetskarta samt virkesvolymsskikt. Egna kompletteringar med information om avlägg, hänsyn och tvingande överfarter i terrängen har utvärderats på en mängd avverkningstrakter. Optimeringsmodellen finns beskriven i en metodrapport. Skogforsk har också utvecklat ett verktyg för optimeringsmodellen, kallat Bestway, som skogliga planerare, inspektorer, maskinförare eller produktionsledare själva kan använda för att ta fram förslag till basvägar.

Under 2016–2017 har BillerudKorsnäs och Mellanskog utvärderat verktyget. Vid BillerudKorsnäs var det skogliga planerare som använde basvägsförslagen innan fältarbete inleddes, medan det på Mellanskog var produktionsledare som använde Bestway i kommunikationen med maskinlagen.

Demonstrationen visade att basvägsförslagen var användbara, speciellt på objekt med en storlek större än cirka tre hektar. Det var svårare på avverkningsobjekt med flera deltrakter. Placeringen av avläggen är kritisk för att få bra basvägsförslag.

Ibland ges basvägsförslag som även går utanför det planerade avverkningsobjektet. Det kan ge nya idéer på basvägar, men ofta är det svårt att köra utanför den planerade avverkningen.

Det var även tydligt att verktyget måste integreras i produktionssystem för att bli än mer lätta att använda. Versionen som användes under demonstrationerna är ett fristående verktyg, vilket medför merarbete för att testa olika scenarier. Demonstrationerna visar att det behövs ett mobilt system, som operatören kan använda i fält för att justera och testa olika scenarier

Bland förslagen på vidare utveckling finns önskemål om att verktyget automatiskt ska kunna ta fram förslag på avläggets placering och göra känslighetsanalyser av hur olika indata påverkar resultatet.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 91-2017    Publicerad 2017-11-02 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Erik Willén
Tidigare anställd
Gustav Friberg
Tidigare anställd
Patrik Flisberg
Creative Optimization
Gert Andersson
Programchef