logga
Blommande douglasgran i fröplantage.
Bild: Bo Karlsson, Skogforsk
Flera nya trädslag är intressanta att använda i skogsbruket, visar en litteraturgenomgång. Ökad produktion och bättre anpassning till framtida klimatförändringar är två av vinsterna.

Artkeln baseras på en vetenskaplig artikel publicerad i Studia Forestalia Slovenica. 

Inom ramen för en EU-finansierad Cost Action FP 1403 NNEXT (Non-Native tree species for European forests: EXperiences, risks and opporTunities) har en litteraturgenomgång gjorts för tolv utomeuropeiska trädslag med avseende på genetisk variation och deras växtförädlingspotential.

Litteraturgenomgången visar på en stor potential för Europa att använda nya trädslag som alternativ och komplement till våra inhemska europeiska arter. I genomgången läggs fokus på rätt val av proveniens vid fortsatt förädlingsarbete och också på den förädlingspotential som redan finns i skogar som nu faktiskt etablerat europeiska landraser av dessa trädslag.

Introduktionen för många av dessa trädslagen började redan under industrialismens barndom då behovet av ved ökade starkt. I genomgången identifierades de snabbväxande nordamerikanska arterna, douglasgran (Pseudotsuga menziesii), sitkagran  (Picea sitchensis), kustgran (Abies grandis), contortatall (Pinus contorta), robinia  (Robinia pseudoacacia) och rödek (Quercus rubra) som de viktigaste arterna för framtida användning.

Studien har förutom hög virkesproduktion även fokuserat på trädslagens adaptationsförmåga och möjlighet till anpassning till framtida klimatförändringar. Detta gör att flera av trädslagen kommer att vara högintressanta för framtidens skogsodling. Vikten av att tillvarata kunskapen om trädslagens genetik och de förädlingsframsteg som redan gjorts, både i ursprungsområden men även här i Europa, poängterades.

 

Nr 69-2017    Publicerad 2017-09-01 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.