logga
Skogforsk har testat två mobila appar för att mäta skog. Båda får bra betyg vid mätning av provytor.

Med enkla metoder för att mäta skogen med hög mätnoggrannhet skulle markägare lättare kunna beskriva sin skog, samtidigt som underlagen för virkesköpare och skogliga planerare skulle bli mycket bättre. Nu lanseras mobilappar som skulle kunna utgöra just de enkla men kraftfulla verktygen.

Mätning med mobilkamera

I dag sker insamlingen av skogsdata med olika manuella metoder, där klave och relaskop används i kombination med subjektiva bedömningar. I och med den nya tekniken i våra mobiler är det nu möjligt att mäta skogen med hjälp av telefonen.

Test av precisionen

För att ta reda på hur väl denna metod fungerar har Skogforsk testat precisionen i två appar som används för skogsuppskattning. Studien genomfördes på fyra grandominerande provytor i Remningstorp, Västergötland, med en diameter på 40 meter. Som referens korsklavades och positionsbestämdes alla träd på provytorna.

Så fungerar applikationerna

Appen KATAM Forest använder mobilens kamera för att filma skogen och med hjälp av andra sensorer i telefonen kan träd identifieras och mätas. Datainsamling sker genom en rundvandring i den skog som ska mätas. 

 

Figur 1. Exempel från KATAM-appen.

Den andra appen, TRESTIMA Forest Inventory, bygger i grunden på samma princip som relaskopet. Den version som testades nyttjar foton av beståndet och kan bland annat beräkna stamantal, grundyta, medeldiameter och trädslagsblandning. För att samla in data tas en mängd foton i skogen som ska mätas.

 

Figur 2. Exempel från TRESTIMA-appen.

Lovande resultat

Båda apparna kunde mäta in provytorna med gott resultat, särskilt med tanke på hur enkelt data insamlades. Stamantalet är till exempel svårt att uppskatta subjektivt och här gav apparna bra värden. TRESTIMA presenterade dessutom en trädslagsblandning som stämde bra överens med verkligheten. Men då bör tilläggas att provytorna var väldigt grandominerande med begränsad trädslagsvariation.

Tabell 1. Sammanställning av mätresultaten. Variationen i mätningarna redovisas med standardavvikelse (SD) och RMSE (Root Mean Square Error), som beskriver medelfelet i mätningen. Bias är det systematiska felet.

 

 

Katam
Variabel SD SD % RMSE RMSE % Bias Bias %
Stamantal/ha 73,3 13,1 80,5 14,4 -49,5 -8,8
Grundyta/ha 3,3 8,3 4,2 10,5 -3,1 -7,6
DGV (cm) 1,7 5,1 1,5 4,5 0,4 1,1

 

Trestima
Variabel SD SD % RMSE RMSE % Bias Bias %
Stamantal/ha 77,5 13,9 88,5 15,8 57,8 10,3
Grundyta/ha 5,2 12,9 5,1 12,8 -2,5 -6,1
DGV (cm) 4,0 11,9 5,2 15,5 -3,9 -11,7

 

Ytterligare utvärdering behövs

Provytorna mättes med långa filmsekvenser eller många bilder vilket är orealistiskt om större skogsområden ska beskrivas. Vidare studier krävs för att utvärdera hur större bestånd ska inventeras med den här tekniken. 

Nr 111-2017    Publicerad 2017-12-19 07:00

Kommentarer
Bo Servenius
6 år sedan
Intressanta data. Ser fram mot mer rapporter från utvärderingarna av dessa och andra appar som kan användas för skogliga mätningar.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!